Ispravak Zakona o hidrografskoj djelatnosti

NN 110/1998 (18.8.1998.), Ispravak Zakona o hidrografskoj djelatnosti

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđene su pogreške u Zakonu o hidrografskoj djelatnosti objavljenom u "Narodnim novinama" broj 68 od 12. svibnja 1998. te se daje

ISPRAVAK

ZAKONA O HIDROGRAFSKOJ DJELATNOSTI

U članku 21. iza riječi "članka 5." trebaju stajati riječi: "i 7.".

U članku 32. stavku 2. podstavku 5. umjesto riječi: "poslove prometa" trebaju stajati riječi: "poslove pomorstva".

U članku 36. podstavku 1. umjesto riječi: "izmjenu" treba stajati riječ: "izmjeru".

U članku 47. stavku 2. umjesto riječi: "ustanove" treba stajati riječ: "ustanova".

U članku 55. umjesto riječi "sna" treba stajati riječ: "na".

NAPOMENA: Izvršena je ispravka na web stranici u broju 68 iz 1998.g.

Klasa: 920-02/96-01/01
Zagreb, 17. kolovoza 1998.

Tajnik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
Berislav Živković, v. r.