Odluka o imenovanju dr. Drage Štambuka za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Arapskoj Republici Egipat

NN 113/1998 (28.8.1998.), Odluka o imenovanju dr. Drage Štambuka za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Arapskoj Republici Egipat

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 99. stavka 2. Ustava Republike Hrvatske i članka 22. Zakona o vanjskim poslovima ("Narodne novine" broj 48/96.), donosim

ODLUKU

kojom se imenuje dr. DRAGO ŠTAMBUK za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Arapskoj Republici Egipat, sa sjedištem u Kairu.

Ova odluka stupa na snagu 1. rujna 1998. godine.

Broj: 081-98-1554/1
Zagreb, 21. kolovoza 1998.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.