Odluka o imenovanju Ive Livljanića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Čile

NN 113/1998 (28.8.1998.), Odluka o imenovanju Ive Livljanića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Čile

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 99. stavka 2. Ustava Republike Hrvatske i članka 22. Zakona o vanjskim poslovima ("Narodne novine" broj 48/96.), donosim

ODLUKU

kojom se imenuje IVE LIVLJANIĆ za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Čile, sa sjedištem u Santiagu.

Ova odluka stupa na snagu 1. siječnja 1999. godine.

Broj: 081-98-1556/1
Zagreb, 21. kolovoza 1998.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.