Odluka o postavljenju Tomislava Bošnjaka izvandrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Islamskoj Republici Iran i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Islamskoj Republici Pakistan, sa sjedištem u Teheranu

NN 119/1998 (9.9.1998.), Odluka o postavljenju Tomislava Bošnjaka izvandrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Islamskoj Republici Iran i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Islamskoj Republici Pakistan, sa sjedištem u Teheranu

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 99. stavka 2. Ustava Republike Hrvatske i članka 22. Zakona o vanjskim poslovima ("Narodne novine" broj 48/96.), donosim

ODLUKU

kojom postavljam TOMISLAVA BOŠNJAKA izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Islamskoj Republici Iran, i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Islamskoj Republici Pakistan, sa sjedištem u Teheranu.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 081-98-1568/1
Zagreb, 27. kolovoza 1998.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman,
v. r.