Pravilnik o načinu i rokovima isplate dodatka uz mirovinu

NN 136/1998 (19.10.1998.), Pravilnik o načinu i rokovima isplate dodatka uz mirovinu

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE,
REPUBLIČKI FOND INDIVIDUALNIH POLJOPRIVREDNIKA HRVATSKE I
REPUBLIČKI FOND SAMOSTALNIH PRIVREDNIKA HRVATSKE

Na temelju članka 1. stavka 3. Zakona o prenošenju sredstava državnog proračuna fondovima mirovinskog i invalidskog osiguranja te usklađivanju mirovina ("Narodne novine", broj 102/98.), članka 6. točke 11. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske ("Narodne novine", broj 58/90., 21/92., 116/93. i 23/95.), članka 6. točke 12. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske ("Narodne novine", broj: 58/90., 21/92., 116/93., 23/95. i 24/97.) i članka 6. točke 9. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika Hrvatske ("Narodne novine", broj 58/90., 21/92. i 74/97.), Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske i Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika Hrvatske, na zajedničkoj sjednici održanoj 5. listopada 1998. donosi

PRAVILNIK

O NAČINU I ROKOVIMA ISPLATE DODATKA UZ MIROVINU

Članak 1.

Ovim se pravilnikom propisuje način i rokovi isplate sredstava koja će biti doznačena Republičkom fondu mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, Republičkom fondu mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika Hrvatske i Republičkom fondu mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske (u daljnjem tekstu: mirovinski fondovi) iz državnog proračuna Republike Hrvatske u ukupnoj svoti od 7.534,856.731 kn na temelju članka 1. stavka 1. Zakona o prenošenju sredstava državnog proračuna fondovima mirovinskog i invalidskog osiguranja te usklađivanju mirovina ("Narodne novine", broj 102/98.).

Sredstva iz stavka 1. ovoga članka isplatit će se kao dodatak uz mirovinu.

Članak 2.

Ukupna svota dodatka uz mirovinu utvrdit će se na način da se zbroje svote od 100 kn i 6%-tna svota mirovine isplaćene za lipanj 1998. godine.

Članak 3.

Svota dodatka uz mirovinu isplaćivat će se korisnicima mirovine u razdoblju od 1. studenoga 1998. do 31. prosinca 2002. s time da ukupno isplaćene svote dodatka ne mogu iznositi više od 7.524,856.731 kn.

Dodatak uz mirovinu neće se isplaćivati korisnicima mirovine kojima je pravo na mirovinu priznato prema Zakonu o mirovinskom i invalidskom osiguranju vojnih osiguranika ("Narodne novine", br. 53/91., 73/91., 18/92. i 96/93.) kao pripadnicima Hrvatske vojske, korisnicima mirovine kojima je pravo na invalidsku mirovinu, odnosno obiteljsku mirovinu, priznato prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ("Narodne novine", broj 108/97.) te korisnicima mirovina koji su mirovinu ostvarili prema Zakonu o pravima zastupnika u Saboru Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 86/92., 87/94., 72/95. i 14/96.).

Članak 4.

Dodatak uz mirovinu iz članka 2. ovoga pravilnika isplaćivat će se mjesečno s redovitom isplatom mirovine.

Isplata dodatka obavit će se samo u slučajevima kada sredstva iz članka 1. stavka 1. ovoga pravilnika budu dostavljena na račune mirovinskih fondova odnosno na račun Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Članak 5.

Izračun i isplata dodatka uz mirovinu obavit će se po službenoj dužnosti bez donošenja rješenja.

Članak 6.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 140-13/98-01/4416
Urbroj: 341-99-01/98/1-2
Zagreb, 5. listopada 1998.

Predsjedatelj
Zajedničke sjednice upravnih odbora
dr. sc. Đuro Njavro, v. r.