Ispravak Zakona o javnom priopćavanju

NN 143/1998 (30.10.1998.), Ispravak Zakona o javnom priopćavanju

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Zakonu o javnom priopćavanju objavljenom u "Narodnim novinama" broj 83. od 8. listopada 1996. te se daje

ISPRAVAK

ZAKONA O JAVNOM PRIOPĆAVANJU

U članku 42. stavku 1. točki 7. umjesto riječi: "(članak 30.)" trebaju stajati riječi: "(članak 29.)".

Klasa: 008-02/93-01/05
Zagreb, 28. listopada 1998.

Tajnik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
Berislav Živković, v. r.