Odluka o izdavanju numizmatičkih kompleta kovanog novca Republike Hrvatske kuna i lipa s oznakom godine kovanja "1998.

NN 147/1998 (12.11.1998.), Odluka o izdavanju numizmatičkih kompleta kovanog novca Republike Hrvatske kuna i lipa s oznakom godine kovanja "1998.

HRVATSKA NARODNA BANKA

Na temelju članka 36. stavak 1. i članka 67. stavak 1. točka 23. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci ("Narodne novine" br. 35/95. - pročišćeni tekst), Savjet Hrvatske narodne banke na sjednici održanoj 4. studenoga. 1998. godine, donio je

ODLUKU

O IZDAVANJU NUMIZMATIČKIH KOMPLETA KOVANOG NOVCA REPUBLIKE HRVATSKE KUNA I LIPA S OZNAKOM GODINE KOVANJA "1998."

1. Hrvatska narodna banka izdaje numizmatički komplet kovanog novca Republike Hrvatske kuna i lipa, s oznakom godine kovanja "1998.".

2. Hrvatska narodna banka izdaje numizmatičke komplete iz točke 1. ove Odluke u količini od 2.000 komada kompleta.

3. Kovani novac kuna i lipa uložen u numizmatičke komplete izrađen je u tehnici kovanja kakvoće visoki sjaj, te zavaren u plastične omote, pravokutnog oblika dimenzija 166x111 mm.

4. Izgled kovanog novca kuna i lipa u numizmatičkim kompletima identičan je opisu kovanog novca kuna i lipa iz Odluke o apoenima i osnovnim obilježjima kovanog novca kuna i lipa s latinskim nazivima biljaka i životinja na licu i naličju kovanog novca ("Narodne novine" br. 47/95.), s tim, da će kovani novac nositi godinu kovanja "1998.".

5. Numizmatički kompleti kovanog novca kuna i lipa s oznakom godine kovanja "1998." prodavat će se po cijeni od 95,00 kuna.

6. Hrvatska narodna banka prodavat će numizmatičke komplete na vlastitom prodajnom mjestu, te putem banaka, ZAP-a i trgovačkih društava.

7. Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

O.br. 456/98.
Zagreb, 4. studenoga 1998.

Predsjednik Savjeta
Hrvatske narodne banke
guverner
Hrvatske narodne banke
dr. Marko Škreb, v. r.