Ispravak Odluke o izdavanju numizmatičkih kompleta kovanog novca Republike Hrvatske kuna i lipa s oznakom godine kovanja "1998.

NN 150/1998 (19.11.1998.), Ispravak Odluke o izdavanju numizmatičkih kompleta kovanog novca Republike Hrvatske kuna i lipa s oznakom godine kovanja "1998.

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom, utvrđena je tiskarska pogreška u Odluci o izdavanju numizmatičkih kompleta kovanog novca Republike Hrvatske kuna i lipa s oznakom godine kovanja "1998.", objavljenoj u "Narodnim novinama", broj 147 od 12. studenoga 1998. godine, te se daje

ISPRAVAK

ODLUKE O IZDAVANJU NUMIZMATIČKIH KOMPLETA KOVANOG NOVCA REPUBLIKE HRVATSKE KUNA I LIPA S OZNAKOM GODINE KOVANJA "1998."

U točci 1. i 4. umjesto godine kovanja "1988." treba stajati godina kovanja "1998."

NAPOMENA: Izvršena je ispravka na web stranici u broju 147.

Urbroj: 50501-98-957
Zagreb, 16. studenoga 1998.

Glavni i odgovorni urednik
Marijan Prus, v. r.