Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Lučke uprave Split

NN 155/1998 (3.12.1998.), Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Lučke uprave Split

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 31. stavka 1. i 2., a u svezi sa člankom 8. stavkom 4. Zakona o morskim lukama ("Narodne novine", broj 108/95), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 26. studenoga 1998. godine donijela

ODLUKU

O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O OSNIVANJU LUČKE UPRAVE SPLIT

I.

U Odluci o osnivanju Lučke uprave Split ("Narodne novine", broj 45/97) u točki IV. iza riječi: "Sidrište ispred K. Kambelovca 43°32'62''N 16°23'28''E" dodaje se tekst koji glasi:

"- Bazen D - Resnik

Kopneni dio:

Kopneni dio obuhvaća č. zem. 1212/2 i dio 1691 i to ide od morske obale na granici katastarskih općina Kaštel Štafilić i Trogir i nastavlja ogradom kompleksa "Divulje" na sjever 20 m do južne granice puta. Južnom stranom puta na sjeveroistok oko
220 m do zapadne granice čest. zem. 1213/1 i 1645 pa do mora. Odatle morskom obalom na jugozapad do granice katastarske općine Kaštel Štafilić tj. do početne točke opisa.

Naprijed navedeni opisni dio obuhvaća k. čest. br. 1205 i dio 1212/2 i dio 1691 k.o. Kaštel Štafilić.

Morski dio.

Morski dio omeđen je završetkom žičane ograde koja seže do mora na ušću potoka (točka A) i odatle ide morskim putem do 30 m od kopna - rta TARAŠĆE (točka B), pa morem do točke C na poziciji j = 43°31'35'', l = 16°18'44'' i dalje morskim dijelom do točke D na poziciji j = 43°31'45'', l = 16°18'52" i natrag do točke E na kopnu - najkrajnija točka jugoistočne čest. zem. 1212 i zapadne granice čest. zem. 1645."

II.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 342-21/97-01/05
Urbroj: 5030116-98-2
Zagreb, 26. studenoga 1998.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša,
v. r.