Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjeriteljskim zahtjevima za pakovine

NN 159/1998 (14.12.1998.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjeriteljskim zahtjevima za pakovine

DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO

Na temelju članaka 45. i 46. Zakona o mjeriteljskoj djelatnosti ("Narodne novine" broj 11/94) ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O MJERITELJSKIM ZAHTJEVIMA ZA PAKOVINE

Članak 1.

U Pravilniku o mjeriteljskim zahtjevima za pakovine ("Narodne novine" broj 23/97 i 93/97) članak 9. stavak 2. točka 2.a) mijenja se i glasi: "senf i sve vrste sosova, količina punjenja označava se obujmom ili masom".

Stavak (6) ovog članka mijenja se i glasi: "(6) Kod pakovina s bojama, lakovima i premazima jednakih nazivnih količina punjenja, količina punjenja označuje se obujmom, a kod dvokomponentnih proizvoda kod kojih se smjesa komponenata temelji na masenom odnosu, količina punjenja označuje se masom."

Članak 2.

U tablici iz Priloga 3. stupac Proizvod redni broj 2.11.1. Delikatesni umaci i preljevi (emulgirani i neemulgirani, sa i bez čvrstih sastojaka) majoneza, rajčica i kečap u stupcu 2 Normir. vrijedn. dodaju se brojke:

"75, 100,

180, 300,

330, 350,

400, 450,

650, 875,

1000,

1250,

2500,

4500".

U tablici iz Priloga 3. stupac Proizvod redni broj 8.1 Boje i lakovi za neposrednu uporabu (sa ili bez dodatka otapala (tar. Br. CT 32.08, 32.09 i 32.10 osim dispergirajućih pigmenata i otapala) u stupcu 2 Normir. vrijedn. dodaju se brojke:

"25, 50,

125,

250,

375,

500,

750,

1000,

2000,

2500,

4000,

5000,

10000".

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa:011-02/98-04/8
Urbroj: 558-03/1-98-1
Zagreb, 4. prosinca 1998.

Ravnatelj
Državnog zavoda za normizaciju
i mjeriteljstvo
dr. sc. Jakša Topić, dipl. ing., v. r.