Uredba o produljenju rokova iz članaka 9. i 10. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo ("Narodne novine", broj 68/98

NN 163/1998 (23.12.1998.), Uredba o produljenju rokova iz članaka 9. i 10. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo ("Narodne novine", broj 68/98

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 59. Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo ("Narodne novine", br. 43/92 - pročišćeni tekst, 69/92, 25/93, 26/93, 48/93, 2/94, 29/94, 44/94, 58/95, 11/96, 11/97 i 68/98), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 18. prosinca 1998. godine, donijela

UREDBU

O PRODULJENJU ROKOVA IZ ČLANAKA 9. I 10. ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRODAJI STANOVA NA KOJIMA POSTOJI STANARSKO PRAVO ("Narodne novine", broj 68/98)

Članak 1.

Rok iz članka 9. stavka 1. podstavka 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo ("Narodne novine", broj 68/98), produljuje se do 30. lipnja 1999. godine.

Članak 2.

Rok iz članka 10. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo ("Narodne novine", broj 68/98), produljuje se do 28. veljače 1999. godine.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 370-01/95-01/08
Urbroj: 5030109-98-10
Zagreb, 18. prosinca 1998.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.