Odluka o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za promjenu klime

NN 164/1998 (28.12.1998.), Odluka o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za promjenu klime

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 23. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 101/98), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 18. prosinca 1998. godine donijela

ODLUKU

O OSNIVANJU NACIONALNOG POVJERENSTVA ZA PROMJENU KLIME

I.

Ovom Odlukom osniva se Nacionalno povjerenstvo za promjenu klime (u daljnjem tekstu Povjerenstvo).

II.

Osnovna zadaća Povjerenstva je praćenje svih aktivnosti pri izvedbi Projekta prema kojem će se izraditi prvo nacionalno izvješće o promjeni klime, sukladno odredbama Zakona o potvrđivanju Okvirne konvencije Ujedinjenih naroda o promjeni klime.

III.

U Povjerenstvo se imenuju:

1. dr. Ante Kutle, Državna uprava za zaštitu prirode i okoliša, predsjednik;

2. Mladen Matvijev, Državni hidrometeorološki zavod, potpredsjednik;

3. akademik Velimir Pravdić, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, član;

4. Ivan Vukelić, Ministarstvo gospodarstva, član;

5. mr. Jasna Mesarić, Ministarstvo zdravstva, član;

6. Andreja Metelko Zgombić, Ministarstvo vanjskih poslova, član;

7. dr. Nenad Dujmović, Ministarstvo pomorstva, prometa i veza, član;

8. Mile Đodan, Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva, član;

9. mr. Željko Findri, Ministarstvo znanosti i tehnologije, član;

10. Jasenka Nećak, Državna uprava za zaštitu prirode i okoliša, član;

11. Zvonimir Katušin, Državni hidrometeorološki zavod, član;

12. mr. Anđelka Bedrica, Hrvatska gospodarska komora, član;

13. mr. Zoran Stanić, Hrvatska elektroprivreda d.d., član;

14. dr. Svea Švel-Cerovečki, INA-Industrija nafte d.d., član;

15. mr. Davor Percan, Energetski institut "Hrvoje Požar", član;

16. Jelica Krpan Babić, Pokret prijatelja prirode "Lijepa naša", član;

17. Toni Vidan, Zelena akcija Zagreb, član.

IV.

Za tajnika Povjerenstva imenuje se Jadranka Matić, Državna uprava za zaštitu prirode i okoliša.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Narodnim novinama".

Klasa: 018-05/97-01/18
Urbroj: 5030104-98-5
Zagreb, 18. prosinca 1998.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.