Ispravak Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o izgledu i upotrebi potvrdbenog (certifikacijskog) znaka

NN 8/1999 (26.1.1999.), Ispravak Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o izgledu i upotrebi potvrdbenog (certifikacijskog) znaka

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđene su pogreške u Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o izgledu i upotrebi potvrdbenog (certifikacijskog) znaka objavljenom u "Narodnim novinama", broj 165 od 29. prosinca 1998., te se daje

ISPRAVAK

PRAVILNIKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZGLEDU I UPOTREBI POTVRDBENOG (CERTIFIKACIJSKOG) ZNAKA

U članku 1. u stavku 1. u četvrtom retku, iza riječi "proizvod" treba dodati točku ".".

U stavku 3. istoga članka umjesto broja "55 mm", treba stajati broj "5 mm".

NAPOMENA: Izvršena je ispravka na web stranici u broju 165/98.

Klasa: 011-02/98-01/1
Urbroj. 558-04/6-99-1
Zagreb, 14. siječnja 1999.

Ravnatelj
Državnog zavoda
za normizaciju i mjeriteljstvo
dr. sc. Jakša Topić, dipl. ing.
v. r.