Uredba o podjeli imovine prava i obveza te rasporedu djelatnika Muzeja Hrvatskoga zagorja

NN 11/1999 (3.2.1999.), Uredba o podjeli imovine prava i obveza te rasporedu djelatnika Muzeja Hrvatskoga zagorja

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 60. stavak 3. Zakona o muzejima ("Narodne novine", broj 142/98), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. siječnja 1999. godine donijela

UREDBU

O PODJELI IMOVINE, PRAVA I OBVEZA, TE RASPOREDU DJELATNIKA MUZEJA HRVATSKOGA ZAGORJA

Članak 1.

Ovom Uredbom uređuju se pitanja podjele objekata, imovine, sredstava, opreme, prava i obveza, te rasporeda djelatnika između Muzeja Hrvatskog zagorja, Gornja Stubica i Muzeja evolucije i nalazišta pračovjeka s lokalitetom Josipovac i Hušnjakovo u Krapini.

Članak 2.

Muzej evolucije i nalazišta pračovjeka s lokalitetima Josipovac i Hušnjakovo u Krapini za obavljanje svoje djelatnosti koristi nekretnine koje je koristio do stupanja na snagu Zakona o muzejima prema Uredbi o "Muzejima Hrvatskog zagorja" ("Narodne novine", broj 49/92) kao ustrojbena jedinica Muzeja Hrvatskog zagorja, Gornja Stubica.

Sredstva Javne ustanove Muzeja evolucije i nalazišta pračovjeka s lokalitetima Josipovac i Hušnjakovo u Krapini čine:

- oprema i druga sredstva nabavljena do stupanja na snagu Zakona o muzejima za potrebe Muzeja Hrvatskog zagorja, Gornja Stubica, za njegovu ustrojbenu jedinicu "Muzeji Hrvatskog zagorja - Muzej evolucije i nalazište pračovjeka "Hušnjakovo", Krapina, za obavljanje njezine djelatnosti.

Muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju Javne ustanove Muzeja evolucije i nalazište pračovjeka s lokalitetima Josipovac i Hušnjakovo u Krapini čini:

- muzejska građa i muzejska dokumentacija koja je do stupanja na snagu Zakona o muzejima pripadala Muzejima Hrvatskog zagorja, Gornja Stubica, ustrojbenoj jedinici "Muzeji Hrvatskoga zagorja" - Muzeju evolucije i nalazište pračovjeka "Hušnjakovo", Krapina, za obavljanje njezine djelatnosti.

Članak 3.

Javna ustanova Muzeji Hrvatskoga zagorja, Gornja Stubica, koristi one nekretnine koje je koristila do stupanja na snagu Zakona o muzejima prema Uredbi o "Muzejima Hrvatskog zagorja" ("Narodne novine", broj 49/92), osim nekretnina navedenih u članku 2. stavak 1. ove Uredbe.

Sredstva javne ustanove iz stavka 1. ovoga članka čine:

- oprema i druga sredstva nabavljana do stupanja na snagu Zakona o muzejima za potrebe Muzeja Hrvatskog zagorja, Gornja Stubica, osim onih navedenih u članku 2. stavak 2. ove Uredbe, za obavljanje svoje djelatnosti.

Muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju javne ustanove iz stavka 1. ovoga članka čini:

- muzejska građa i muzejska dokumentacija koja je do stupanja na snagu Zakona o muzejima pripadala javnoj ustanovi Muzeji Hrvatskoga zagorja, Gornja Stubica za obavljanje njezine djelatnosti, osim one navedene u članku 2. stavku 3. ove Uredbe.

Članak 4.

Prava i obveze koje su do dana stupanja na snagu Zakona o muzejima nastale poslovanjem Muzeja Hrvatskoga zagorja, Gornja Stubica, dijele se tako da Muzej evolucije i nalazišta pračovjeka s lokalitetima Josipovac i Hušnjakovo u Krapini preuzima sva prava stečena odnosno obveze preuzete za ustrojbenu jedinicu "Muzeji Hrvatskoga zagorja - Muzej evolucije i nalazište pračovjeka "Hušnjakovo", Krapina.

Muzej evolucije i nalazišta pračovjeka s lokalitetima Josipovac i Hušnjakovo u Krapini stječe pravo vlasništva na nekretninama koje koristi prema članku 2. stavak 1. ove Uredbe, a na kojima je Javna ustanova Muzeji Hrvatskog zagorja, Gornja Stubica, imala pravo vlasništva.

Članak 5.

Danom stupanja na snagu Zakona o muzejima, Muzej evolucije i nalazišta pračovjeka s lokalitetima Josipovac i Hušnjakovo u Krapini preuzeo je zaposlenike koji su do tada obavljali poslove u Muzejima Hrvatskoga zagorja, Gornja Stubica, ustrojbenoj jedinici "Muzeji Hrvatskoga zagorja - Muzej evolucije i nalazište pračovjeka "Hušnjakovo", Krapina.

Članak 6.

Muzej Hrvatskog zagorja, Gornja Stubica i Muzej evolucije i nalazišta pračovjeka s lokalitetima Josipovac i Hušnjakovo u Krapini dužni su u roku od 60 dana od stupanja na snagu ove Uredbe uskladiti stanje u svojim poslovnim knjigama s ovom Uredbom.

Članak 7.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 612-05/99-02/02
Urbroj: 5030104-99-1
Zagreb, 28. siječnja 1999.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.