Odluka o imenovanju general bojnika Markice Rebića savjetnikom Predsjednika Republike za nacionalnu sigurnost, imenovanju Tomislava Družaka ravnateljem Hrvatske izvještajne službe, razrješenju Miroslava Šeparovića

NN 13/1999 (5.2.1999.), Odluka o imenovanju general bojnika Markice Rebića savjetnikom Predsjednika Republike za nacionalnu sigurnost, imenovanju Tomislava Družaka ravnateljem Hrvatske izvještajne službe, razrješenju Miroslava Šeparovića

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 100. stavka 1. i 106. Ustava Republike Hrvatske, članka 6. stavka 2. Zakona o Uredu za nacionalnu sigurnost ("Narodne novine", broj 37/95), članka 159. stavka 1. Zakona o službi u oružanim snagama Republike Hrvatske, članka 42. stavka 2. Zakona o sustavu državne uprave ("Narodne novine", broj 75/93.) i članka 6. Odluke o Uredu Predsjednika Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 86/94.) donosim

ODLUKU

General bojnik MARKICA REBIĆ imenuje se savjetnikom Predsjednika Republike Hrvatske za nacionalnu sigurnost, do sada na dužnosti pomoćnika ministra obrane za obavještajno sigurnosne poslove;

TOMISLAV DRUŽAK imenuje se ravnateljem Hrvatske izvještajne službe, do sada na dužnosti pomoćnika ministra unutarnjih poslova za kadrovske, pravne i obrazovne poslove;

MIROSLAV ŠEPAROVIĆ razrješuje se dužnosti ravnatelja Hrvatske izvještajne službe i zamjenika predstojnika Ureda za nacionalnu sigurnost, na vlastiti zahtjev;

VLADIMIR LONČAREVIĆ imenuje se pomoćnikom savjetnika Predsjednika Republike Hrvatske za politička pitanja.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 081-99-145/1
Zagreb, 29. siječnja 1999.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tumđman, v. r.