Odluka o postavljenju Andrije Kojakovića, izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Ujedinjenoj Kraljevini Velike Britanije i Sjeverne Irske, i za izvanrednog i opunomoćenog velepo

NN 16/1999 (12.2.1999.), Odluka o postavljenju Andrije Kojakovića, izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Ujedinjenoj Kraljevini Velike Britanije i Sjeverne Irske, i za izvanrednog i opunomoćenog velepo

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 99. stavka 2. Ustava Republike Hrvatske i članka 22. Zakona o vanjskim poslovima ("Narodne novine" broj 48/96.), donosim

ODLUKU

kojom postavljam ANDRIJU KOJAKOVIĆA izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Ujedinjenoj Kraljevini Velike Britanije i Sjeverne Irske, i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Gani, sa sjedištem u Londonu.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 081-99-220/1
Zagreb, 8. veljače 1999.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.