Odluka o puštanju u optjecaj kovanog novca kuna i lipa s oznakom godine kovanja "1999.

NN 17/1999 (18.2.1999.), Odluka o puštanju u optjecaj kovanog novca kuna i lipa s oznakom godine kovanja "1999.

HRVATSKA NARODNA BANKA

Na temelju članka 36. stavak 1. i članka 67. stavak 1. točka 17. u svezi sa člankom 35. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci ("Narodne novine" br. 35/95. - pročišćeni tekst) Savjet Hrvatske narodne banke na sjednici održanoj 10. veljače 1999. godine, donio je

ODLUKU

O PUŠTANJU U OPTJECAJ KOVANOG NOVCA KUNA I LIPA S OZNAKOM GODINE KOVANJA "1999."

1. Kovani novac kuna i lipa s oznakom godine kovanja "1999." izdan u skladu s Odlukom o izdavanju novčanica i kovanog novca koji glase na novčanu jedinicu Republike Hrvatske ("Narodne novine" br. 37/94, 44/94. i 68/94.) s istovjetnim osnovnim obilježjima (izuzev godine kovanja) utvrđenim u Odluci o apoenima i osnovnim obilježjima novčanica i kovanog novca kune i lipe ("Narodne novine" br. 37/94, 40/95. i 43/95.) pušta se u optjecaj 25. veljače 1999. godine.

2. Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

O.br. 472/99.
Zagreb, 10. veljače 1999.

Predsjednik Savjeta
Hrvatske narodne banke
guverner
Hrvatske narodne banke
dr. Marko Škreb, v. r.