Odluka o postavljenju dr. Drage Štambuka izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Arapskoj Republici Egipat i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Sudan, sa sjedištem u Kairu

NN 20/1999 (26.2.1999.), Odluka o postavljenju dr. Drage Štambuka izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Arapskoj Republici Egipat i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Sudan, sa sjedištem u Kairu

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 99. stavka 2. Ustava Republike Hrvatske i članka 22. Zakona o vanjskim poslovima ("Narodne novine", broj 48/96.), donosim

ODLUKU

kojom postavljam dr. DRAGU ŠTAMBUKA izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Arapskoj Republici Egipat, i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Sudan, sa sjedištem u Kairu.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 081-99-335/1
Zagreb, 16. veljače 1999.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman,
v. r.