Uredba o produljenju roka iz članka 10. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo ("Narodne novine", broj 68/98

NN 22/1999 (5.3.1999.), Uredba o produljenju roka iz članka 10. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo ("Narodne novine", broj 68/98

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 59. Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo ("Narodne novine", br. 4/92 - pročišćeni tekst, 69/92, 25/93, 26/93, 48/93, 2/94, 29/94, 44/94, 58/95, 11/96, 11/97 i 68/98), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 4. ožujka 1999. donijela

UREDBU

O PRODULJENJU ROKA IZ ČLANKA 10. ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRODAJI STANOVA NA KOJIMA POSTOJI STANARSKO PRAVO ("Narodne novine", broj 68/98)

Članak 1.

Rok iz članka 10. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo ("Narodne novine", broj 68/98), produljuje se do 1. travnja 1999. godine.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 370-01/95-01/08
Urbroj: 5030109-99-3
Zagreb, 4. ožujka 1999.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.