Odluka o postavljenju dr. Zorana Andrića izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Indiji, i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini NNepal, sa sjedištem u New Delhiju

NN 23/1999 (9.3.1999.), Odluka o postavljenju dr. Zorana Andrića izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Indiji, i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini NNepal, sa sjedištem u New Delhiju

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 99. stavka 2. Ustava Republike Hrvatske i članka 22. Zakona o vanjskim poslovima ("Narodne novine" broj 48/96.), donosim

ODLUKU

kojom postavljam dr. ZORANA ANDRIĆA izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Indiji, i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini Nepal, sa sjedištem u New Delhiju.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 081-99-445/1
Zagreb, 3. ožujka 1999.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.