Odluka o postavljenju dr. Drage Štambuka izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Arapskoj Republici Egipat, i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Sir

NN 35/1999 (12.4.1999.), Odluka o postavljenju dr. Drage Štambuka izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Arapskoj Republici Egipat, i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Sir

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 99. stavka 2. Ustava Republike Hrvatske i članka 22. Zakona o vanjskim poslovima ("Narodne novine" broj 48/96.), donosim

ODLUKU

kojom postavljam dr. DRAGU ŠTAMBUKA izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Arapskoj Republici Egipat, i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Sirijskoj Arapskoj Republici, sa sjedištem u Kairu.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 081-99-697/1
Zagreb, 1. travnja 1999.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.