Odluka o razrješenju dr. Petra Šarčevića dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Švicarskoj Konfederaciji

NN 35/1999 (12.4.1999.), Odluka o razrješenju dr. Petra Šarčevića dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Švicarskoj Konfederaciji

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 99. stavka 2. Ustava Republike Hrvatske i članka 22. Zakona o vanjskim poslovima ("Narodne novine" broj 48/96.), donosim

ODLUKU

O RAZRJEŠENJU IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG VELEPOSLANIKA REPUBLIKE HRVATSKE U ŠVICARSKOJ KONFEDERACIJI

dr. PETAR ŠARČEVIĆ razrješuje se dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Švicarskoj Konfederaciji, sa sjedištem u Bernu, radi odlaska na novu dužnost.

Ova Odluka stupa na snagu 1. kolovoza 1999.

Broj: 081-99-634/1
Zagreb, 26. ožujka 1999.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.