Uredba o izmjeni Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju

NN 35/1999 (12.4.1999.), Uredba o izmjeni Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1. stavka 3. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Zastupničkog doma Hrvatskoga državnoga sabora ("Narodne novine", broj 131/98), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 8. travnja 1999. godine donijela

UREDBU

O IZMJENI ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU

Članak 1.

U Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj 68/98), u članku 49. stavak 2. mijenja se i glasi:

"Iznimno od članka 57. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj 30/94) prostorni plan općine i Grada Zagreba i odluka o građevinskom području, te generalni urbanistički plan koji provedbene odredbe ima objavljene u glasilu jedinice lokalne samouprave i uprave i svi prostorni planovi doneseni nakon 30. travnja 1986. godine koji provedbene odredbe imaju objavljene u glasilu jedinice lokalne samouprave i uprave, ostaju na snazi do donošenja odgovarajućih prostornih planova prema ovom Zakonu".

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 350-01/93-01/01
Urbroj: 5030114-99-2
Zagreb, 8. travnja 1999.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.