Uredba o izmjeni Zakona o otrovima

NN 37/1999 (16.4.1999.), Uredba o izmjeni Zakona o otrovima

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1. stavka 3. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Zastupničkoga doma Hrvatskoga državnoga sabora ("Narodne novine", broj 131/98), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 15. travnja 1999. godine donijela

UREDBU

O IZMJENI ZAKONA O OTROVIMA

Članak 1.

U Zakonu o otrovima ("Narodne novine", broj 27/99) u članku 69. riječi "danom stupanja na snagu" zamjenjuju se riječima "danom početka primjenjivanja".

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

NAPOMENA: Izvršena je ispravka u broju 27 iz 1999. godine.

Klasa: 543-04/98-01/01
Urbroj: 5030104-99-2
Zagreb, 15. travnja 1999.

Potpredsjednica
dr. Ljerka Mintas Hodak, v.r.