Odluka o imenovanju Dana Barama za počasnog konzula Republike Hrvatske u Državi Izrael

NN 38/1999 (20.4.1999.), Odluka o imenovanju Dana Barama za počasnog konzula Republike Hrvatske u Državi Izrael

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 99. Ustava Republike Hrvatske i članka 17. Zakona o vanjskim poslovima ("Narodne novine" broj 48/96.), donosim

ODLUKU

kojom se imenuje DAN BARAM za počasnog konzula Republike Hrvatske u Državi Izrael, sa sjedištem u Jeruzalemu i konzularnim područjem koje obuhvaća Grad Jeruzalem.

Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se izvan snage Ukaz broj: PA12-36/93 od 27. travnja 1993.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 081-99-713/1
Zagreb, 7. travnja 1999.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.