Odluka o promjeni svote carine po mjernoj jedinici pri uvozu pojedinih poljoprivrednih prehrambenih proizvoda iz Dodataka A carinske tarife

NN 39/1999 (23.4.1999.), Odluka o promjeni svote carine po mjernoj jedinici pri uvozu pojedinih poljoprivrednih prehrambenih proizvoda iz Dodataka A carinske tarife

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 7. Zakona o carinskoj tarifi ("Narodne novine", br. 49/96 i 80/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 22. travnja 1999. godine, donijela

ODLUKU

O PROMJENI SVOTE CARINE PO MJERNOJ JEDINICI PRI UVOZU POJEDINIH POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA IZ DODATKA A CARINSKE TARIFE

I.

Visina svote carine po mjernoj jedinici pri uvozu poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda iz ovih tarifnih oznaka Carinske tarife iz Dodatka A mijenja se i iznosi:

   Tarifni  
     broj
  Carinske 
   tarife
   Tarifna 
    oznaka  

    Naziv    

   Mjerna
   jedinica   
    Svota
  carine u
   kunama
       po
   mjernoj
   jedinici

15.07

    Sojino ulje i njegove
  frakcije, rafinirani ili
  nerafinirani, ali
  kemijski nemodificirani:  
   
  

1507.901

  -- sirovo ulje,
  uključujući degumirano
     (bez smole)

kg

1.95

15.12

  Ulje od sjemena
  suncokreta, šafranike i
  pamuka i njihove
  frakcije, rafinirani ili
  nerafinirani, ali
  kemijski nemodificirani:
   
 

1512.1

  - ulje od suncokreta i
  šafranike i njihove
  frakcije:
   

1512.11

   -- sirovo ulje

kg

1.95

15.141514.10
   Ulje od repice ili ulje
   od gorušice i njihove
  frakcije, rafinirani ili
  nerafinirani, ali
  kemijski nemodificirani:

 - ostalo:
   
 

1514.101

  --- od repice

kg

1.95

 

1514.909

  --- od gorušice

kg

1.95


II.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti sadržaj Dodatka A - Svota carine po mjernoj jedinici robe za poljoprivredne i prehrambene proizvode - unutar Carinske tarife ("Narodne novine", br. 49/96, 73/96, 81/96, 93/96, 11/97, 32/97, 51/97, 73/97, 76/97, 96/97, 101/97, 112/97, 119/97, 139/97, 142/97, 5/98, 19/98, 24/98, 34/98, 35/98, 36/98, 48/98, 71/98, 89/98, 90/98, 98/98, 120/98, 122/98, 129/98, 132/98, 140/98, 145/98, 151/98, 157/98, 163/98, 10/99 i 38/99), za tarifne oznake naveden u ovoj Odluci.

III.

Ova Odluka stupa na snagu četvrtog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 413-01/96-03-02
Urbroj: 5030115-99-5
Zagreb, 22. travnja 1999.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.