Odluka o raspuštanju Općinskog vijeća Općine Gornji Kneginec

NN 39/1999 (23.4.1999.), Odluka o raspuštanju Općinskog vijeća Općine Gornji Kneginec

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 81. stavka 1. točke 4. Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi ("Narodne novine", br. 90/92, 94/93 i 117/93) i članka 30. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 101/98), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 22. travnja 1999. godine donijela

ODLUKU

O RASPUŠTANJU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE GORNJI KNEGINEC

I.

Raspušta se Općinsko vijeće Općine Gornji Kneginec, a vijećnicima Općinskog vijeća prestaje mandat.

II.

Vlada Republike Hrvatske imenovat će posebnim rješenjem povjerenika Vlade Republike Hrvatske u Općini Gornji Kneginec.

III.

Povjerenik Vlade Republike Hrvatske preuzima sve ovlasti Općinskog vijeća, općinskog načelnika i Općinskog poglavarstva Općine Gornji Kneginec.

IV.

Danom stupanja na dužnost povjerenika Vlade Republike Hrvatske prestaje dužnost općinskom načelniku.

V.

Sredstva za rad povjerenika Vlade Republike Hrvatske osiguravaju se iz općinskih prihoda.

VI.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 015-01/99-01/07
Urbroj: 5030109-99-1
Zagreb, 22. travnja 1999.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.