Rješenje o imenovanju povjerenika vlade Republike Hrvatske u Općini Gornji Kneginec

NN 39/1999 (23.4.1999.), Rješenje o imenovanju povjerenika vlade Republike Hrvatske u Općini Gornji Kneginec

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 82. stavka 1. Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi ("Narodne novine", br. 90/92, 94/93 i 117/93) i članka 30. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 101/98), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 22. travnja 1999. godine donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU POVJERENIKA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE U OPĆINI GORNJI KNEGINEC

1. Povjerenikom Vlade Republike Hrvatske u Općini Gornji Kneginec imenuje se Milivoj Težački, dipl. iur. iz Varaždinbrega, Općina Gornji Kneginec.

2. Povjerenik Vlade Republike Hrvatske dužan je početi obnašati dužnost povjerenika Vlade danom objave ovog Rješenja.

3. Povjerenik Vlade Republike Hrvatske za svoj rad odgovara Vladi Republike Hrvatske.

4. Povjerenik Vlade Republike Hrvatske podnosi izvješće o svom radu Vladi Republike Hrvatske putem Ministarstva uprave.

5. Ovo Rješenje objavit će se u "Narodnim novinama".

Klasa: 015-01/99-02/04
Urbroj: 5030109-99-1
Zagreb: 22. travnja 1999.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.