Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske domaćih i divljih svinja i proizvoda podrijetlom od navedenih životinja iz Republike Italije - regija Umbria,

NN 39/1999 (23.4.1999.), Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske domaćih i divljih svinja i proizvoda podrijetlom od navedenih životinja iz Republike Italije - regija Umbria,

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA

Na temelju članka 11. stavka 1. točke 18. Zakona o veterinarstvu ("Narodne novine", broj 70/97), ministar poljoprivrede i šumarstva donosi

NAREDBU

O ZABRANI UVOZA U REPUBLIKU HRVATSKU I PROVOZA PREKO TERITORIJA REPUBLIKE HRVATSKE DOMAĆIH I DIVLJIH SVINJA I PROIZVODA PODRIJETLOM OD NAVEDENIH ŽIVOTINJA IZ REPUBLIKE ITALIJE - REGIJA UMBRIA, CAMPANIA, TRENTINO-ALTO ADIGE, SARDEGNA I PIEMONTE

I.

Radi sprečavanja unošenja u Republiku Hrvatsku zarazne bolesti klasične svinjske kuge, zabranjuje se uvoz u Republiku Hrvatsku i provoz preko teritorija Republike Hrvatske domaćih i divljih svinja i proizvoda podrijetlom od navedenih životinja iz Republike Italije - regija Umbria, Campania, Trentino-Alto Adige, Sardegna i Piemonte.

Navedena zabrana odnosi se i na pošiljke živih domaćih i divljih svinja koje potječu iz drugih zemalja ako se prevoze preko teritorija Republike Italije - regija Umbria, Campania, Trentino-Alto Adige, Sardegna i Piemonte.

Zabrana iz točke I. stavka I. ove Naredbe ne odnosi se na proizvode domaćih i divljih svinja namijenjene ljudskoj prehrani koji su prije ili tijekom proizvodnje podvrgnuti toplinskoj obradi s postizanjem temperature u središtu proizvoda od najmanje 70oC ili su podvrgnuti toplinskoj obradi u hermetički zatvorenoj ambalaži sa Fo vrijednosti 3 i više.

II.

Danom stupanja na snagu ove Naredbe, prestaje važiti Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske domaćih i divljih svinja i proizvoda podrijetlom od navedenih životinja iz Republike Italije - regija Umbria, Campania, Trentino-Alto Adige i Sardegna ("Narodne novine" br. 157/98).

III.

Sva izdana rješenja o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima za uvoz i provoz pošiljki iz točke I. ove Naredbe stavljaju se van snage.

IV.

Ova Naredba stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 322-01/99-01/21
Urbroj: 525-01-99-1/DL
Zagreb, 15. travnja 1999.

Ministar
poljoprivrede i šumarstva
mr. sc. Ivan Đurkić, v. r.