Pravilnik o temeljnim zahtjevima za jestiva ulja i masti, margarine i njima sličnim proizvodima, majoneze, umake, preljeve, salate i ostale proizvode na bazi jestivih ulja i masti

NN 39/1999 (23.4.1999.), Pravilnik o temeljnim zahtjevima za jestiva ulja i masti, margarine i njima sličnim proizvodima, majoneze, umake, preljeve, salate i ostale proizvode na bazi jestivih ulja i masti

DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO

Na temelju članka 13. stavak 2., članka 23. stavak 4. i članka 42. stavak 3. Zakona o normizaciji ("Narodne novine" br. 55/96) ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

O TEMELJNIM ZAHTJEVIMA ZA JESTIVA ULJA
I MASTI, MARGARINE I NJIMA SLIČNIM PROIZVODIMA, MAJONEZE, UMAKE, PRELJEVE, SALATE I OSTALE PROIZVODE NA BAZI
JESTIVIH ULJA I MASTI

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se pravilnikom propisuju temeljni zahtjevi kojima moraju udovoljavati jestiva ulja i masti, margarini i njima slični proizvodi, majoneze, umaci, preljevi, salate i ostali proizvodi na bazi jestivih ulja i masti (u daljnjem tekstu: proizvodi), način deklariranja i podaci koje deklaracija mora sadržavati, evidencijski list o proizvodima i podaci koje evidencijski list sadrži, analitičke metode za ispitivanja udovoljavanja ovih proizvoda temeljnim zahtjevima radi očuvanja kakvoće tih proizvoda, a u svrhu zaštite zdravlja i života ljudi te interesa potrošača.

Članak 2.

Temeljnim zahtjevima propisanim ovim pravilnikom mora biti udovoljeno u proizvodnji i prometu proizvoda.

Temeljni zahtjevi obuhvaćaju osnovni sastav proizvoda, dodatke, tehnološke postupke, ambalažu, uvjete transporta, čuvanja i skladištenja.

Dodaci u smislu ovog pravilnika su dopušteni aditivi i pomoćna sredstva, vitamini, minerali i drugi dodaci radi povećanja biološke vrijednosti te prehrambeni proizvodi radi poboljšanja prehrambene vrijednosti, začini i ekstrakti začina.

Promet u smislu ovog pravilnika je nuđenje, prodaja, uvoz, skladištenje radi prodaje ili izlaganje za prodaju.

Članak 3.

Proizvodi se moraju u proizvodnji i prometu transportirati, skladištiti i čuvati na način koji osigurava očuvanje kakvoće do trenutka otvaranja.

Članak 4.

Oznakom "dijetetski", "obogaćeno vitaminima", "bez kolesterola", "sa smanjenim udjelom soli", "bez soli" ili nekom drugom oznakom mogu se na deklaraciji označiti proizvodi ako udovoljavaju zahtjevima propisanim propisom o zdravstvenoj ispravnosti dijetetskih namirnica.

Članak 5.

U proizvodnji proizvoda iz članka 1. ovog pravilnika dopuštena je uporaba aditiva i pomoćnih sredstava prema propisu o aditivima koji se mogu nalaziti u namirnicama.

POSEBNE ODREDBE

1. JESTIVA ULJA

Članak 6.

Jestiva ulja u smislu ovog pravilnika su proizvodi dobiveni određenim tehnološkim postupcima od jedne ili više vrsta sirovih ulja.

Ovisno o uvjetima proizvodnje i vrsti sirovina, jestiva ulja se stavljaju u promet kao:

1. jestivo biljno ulje,

2. jestiva ulja s naznakom sirovine iz kojih su proizvedena,

3. hladno prešana jestiva ulja,

4. nerafinirana jestiva ulja.

Jestivo biljno ulje

Članak 7.

Jestivo biljno ulje u smislu ovog pravilnika je proizvod dobiven postupkom rafinacije jedne ili više vrsta sirovih biljnih ulja.

Članak 8.

Jestivo biljno ulje koje se stavlja u promet mora udovoljavati ovim temeljnim zahtjevima:

1. da je svojstvene boje i da je bistro na temperaturi od 200

2. da je neutralnog do svojstvenog mirisa, bez stranog i/ili užeglog mirisa i okusa,

3. da sadrži najviše 0,2% slobodnih masnih kiselina (izraženih kao oleinska kiselina)

4. da mu peroksidni broj nije veći od 5,0 mmola O2kg,

5. da sadrži najviše 0,2% vode i tvari hlapljivih na temperaturi od 1050C.

Na deklaraciji za jestivo biljno ulje kao naziv proizvoda navodi se samo "Jestivo biljno ulje" i trgovačko ime ukoliko ga proizvod ima. Osnovni sastav ovog proizvoda ne navodi se na deklaraciji.

Na deklaraciji proizvoda za jestivo biljno ulje ne smije biti slika i/ili crtež uljarica korištenih za proizvodnju ovog ulja.

Jestiva ulja s naznakom sirovina iz kojih su proizvedena

Članak 9.

Jestiva ulja s naznakom sirovina iz kojih su proizvedena u smislu ovog pravilnika su proizvodi dobiveni postupkom rafinacije iz odgovarajućih sirovih ulja, uz uvjet da udio drugih ulja ne prelazi 3%.

Članak 10.

Jestiva ulja s naznakom sirovina iz kojih su proizvedena stavljaju se u promet kao:

1. jestivo suncokretovo ulje,

2. jestivo sojino ulje,

3. jestivo repičino ulje,

4. jestivo ulje kukuruznih klica,

5. jestivo arašidovo ulje,

6. ostala jestiva ulja s naznakom sirovina.

Članak 11.

Jestiva ulja s naznakom sirovina iz kojih su proizvedena pri stavljanju u promet moraju udovoljavati temeljnim zahtjevima iz članka 8. stavak 1. ovog pravilnika.

Osim temeljnim zahtjevima iz stavka 1. ovog članka jestiva ulja iz članka 10. točke 1. do 5. ovog pravilnika moraju udovoljavati i drugim temeljnim zahtjevima iz Tablice 1. Priloga 1. koji je sastavni dio ovog pravilnika (u daljnjem tekstu: Prilog 1).

Članak 12.

Ostala jestiva ulja s naznakom sirovina iz članka 10. točka 6. ovog pravilnika osim udovoljavanja temeljnim zahtjevima propisanim u članku 8. stavak 1. ovog pravilnika moraju pri stavljanju u promet udovoljavati i vrijednostima zahtjeva za identifikaciju navedenim u preporukama Codex Alimentarius Commission WHO/FAO.

Hladno prešana jestiva ulja

Članak 13.

Hladno prešana jestiva ulja u smislu ovog pravilnika su proizvodi dobiveni postupcima prešanja i/ili taloženja i/ili filtriranja i/ili centrifugiranja iz odgovarajućih sirovina bez toplinske obrade.

Hladno prešana jestiva ulja stavljaju se u promet kao:

1. hladno prešano suncokretovo ulje,

2. hladno prešano sojino ulje,

3. hladno prešano repičino ulje,

4. hladno prešano ulje kukuruznih klica,

5. ostala hladno prešana jestiva ulja.

Članak 14.

Hladno prešana jestiva ulja koja se stavljaju u promet moraju udovoljavati ovim temeljnim zahtjevima:

1. da su boja, mirisa i okusa svojstvenih za sirovinu, bez stranog i/ili užeglog mirisa i okusa,

2. da sadrže najviše 1,5% slobodnih masnih kiselina (izraženih kao oleinska kiselina),

3. da im peroksidni broj nije veći od 7,0 mmola O2kg,

4. da sadrže najviše 0,2% vode i tvari hlapljivih na temperaturi od 1050C,

5. da sadrže najviše 0,1% netopljivih nečistoća,

6. da sadrže najviše 0,15 mg/kg stigmastadiena.

Članak 15.

Hladno prešana jestiva ulja iz članka 13. stavak 2. ovog pravilnika pri stavljanju u promet osim temeljnim zahtjevima iz članka 14. ovog pravilnika moraju udovoljavati i drugim temeljnim zahtjevima iz Tablice 1. Prilog 1., a ostala hladno prešana jestiva ulja iz članka 13. stavak 2. točka 5. ovog pravilnika i vrijednostima zahtjeva za identifikaciju navedenim u preporukama Codex Alimentarius Commission WHO/FAO.

Nerafinirana jestiva ulja

Članak 16.

Nerafinirana jestiva ulja u smislu ovog pravilnika su proizvodi dobiveni postupcima prešanja i/ili centrifugiranja i/ili pranja i/ili sušenja i/ili filtriranja iz odgovarajućih sirovina uz toplinsku obradu.

Članak 17.

Nerafinirana jestiva ulja stavljaju se u promet kao:

1. nerafinirano jestivo suncokretovo ulje,

2. bučino ulje,

3. ostala nerafinirana jestiva ulja.

Članak 18.

Nerafinirano jestivo suncokretovo ulje i ostala nerafinirana jestiva ulja pri stavljanju u promet moraju udovoljavati ovim temeljnim zahtjevima:

1. da su svojstvene boje,

2. da su svojstvena okusa i mirisa, bez stranog i/ili užeglog mirisa i okusa,

3. da sadrže najviše 2,0% slobodnih masnih kiselina (izraženih kao oleinska kiselina),

4. da im peroksidni broj nije veći od 7,0 mmola O2/kg,

5. da sadrže najviše 0,4% vode i tvari hlapljivih na temperaturi od 1050C,

6. da sadrže najviše 0,05% netopljivih nečistoća.

Članak 19.

Bučino ulje pri stavljanju u promet mora udovoljavati ovim temeljnim zahtjevima:

1. da je crvenozelene boje,

2. da je svojstvena okusa i mirisa, bez stranog i/ili užeglog mirisa i okusa,

3. da sadrži najviše 2,0% slobodnih masnih kiselina (izraženih kao oleinska kiselina),

4. da mu peroksidni broj nije veći od 7,0 mmola O2/kg,

5. da sadrži najviše 0,4% vode i tvari hlapljivih na temperaturi od 1050C,

6. da sadrži najviše 0,05% netopljivih nečistoća.

Članak 20.

Nerafinirano jestivo suncokretovo ulje i bučino ulje pri stavljanju u promet osim temeljnim zahtjevima propisanim člancima 18. i 19. ovog pravilnika moraju udovoljavati i drugim temeljnim zahtjevima iz Tablice 1. Priloga 1.

Ostala nerafinirana jestiva ulja pri stavljanju u promet osim temeljnim zahtjevima propisanim člankom 18. ovog pravilnika moraju udovoljavati i vrijednostima zahtjeva za identifikaciju navedenim u preporukama Codex Alimentarius Commission WHO/FAO.

Članak 21.

Bučino ulje pri stavljanju u promet namijenjeno neposrednoj potrošnji mora biti pakirano u obojenu staklenu ambalažu.

2. JESTIVE MASTI I MRS

Jestive masti

Članak 22.

Jestive masti u smislu ovog pravilnika su proizvodi dobiveni odgovarajućim tehnološkim postupcima od masnog tkiva biljnog ili životinjskog porijekla.

Članak 23.

Jestive masti stavljaju se u promet kao:

1. jestiva biljna mast,

2. jestiva miješana mast,

3. jestiva životinjska mast s naznakom porijekla,

4. ostale jestive masti s naznakom porijekla.

Članak 24.

Jestiva biljna mast u smislu ovog pravilnika je proizvod dobiven postupcima hidrogeniranja i/ili frakcioniranja i/ili interesterifikacije i/ili drugim odgovarajućim tehnološkim postupcima od jestivih masti i ulja biljnog porijekla.

Jestiva miješana mast u smislu ovog pravilnika je proizvod dobiven postupkom hidrogeniranja i/ili frakcioniranja i/ili interesterifikacije i/ili drugim odgovarajućim tehnološkim postupcima od jestivih biljnih, životinjskih masti i ulja uključujući jestive masti i ulja riba i drugih morskih životinja.

Članak 25.

Jestiva biljna mast i jestiva miješana mast pri stavljanju u promet moraju udovoljavati ovim temeljnim zahtjevima:

1. da su svojstvene boje,

2. da su neutralnog okusa i mirisa, bez stranog i/ili užeglog mirisa i okusa,

3. da sadrže najviše 0,3% slobodnih masnih kiselina (izraženih kao oleinska kiselina),

4. da im peroksidni broj nije veći od 2,5 mmola O2/kg,

5. da sadrže najviše 0,2% vode i tvari hlapljivih na temperaturi od 1050C.

Članak 26.

Jestiva životinjska mast s naznakom porijekla ovisno o vrsti životinje od koje potječe masno tkivo i postupka dobivanja stavlja se u promet kao:

1. domaća svinjska mast,

2. svinjska mast,

3. goveđi loj,

4. mast peradi.

Članak 27.

Domaća svinjska mast u smislu ovog pravilnika je proizvod dobiven suhim postupkom topljenja masnog tkiva, bez dodavanja dopuštenih aditiva, a pri stavljanju u promet mora udovoljavati ovim temeljnim zahtjevima:

1. da je potpuno bijele boje ili bijele boje sa žućkastom ili sivkastom nijansom, a da je na temperaturi od 700C prozirna uz pojavu slabo žute nijanse,

2. da je svojstvenog okusa i mirisa, bez stranog i/ili užeglog mirisa i okusa,

3. da je na temperaturi od 15-200C mazive, glatke ili zrnate strukture,

4. da sadrži najviše 0,65% slobodnih masnih kiselina (izraženih kao oleinska kiselina),

5. da joj peroksidni broj nije veći od 5,0 mmola 02/kg,

6. da sadrži najviše 0,3% vode i tvari hlapljivih na temperaturi od 1050C,

7. da sadrži najviše 0,2% netopljivih nečistoća.

Članak 28.

Svinjska mast u smislu ovog pravilnika je proizvod dobiven mokrim postupkom topljenja masnih tkiva, a pri stavljanju u promet mora udovoljavati ovim temeljnim zahtjevima:

1. da je bijele boje i da je pri temperaturi od 700C potpuno prozirna,

2. da je svojstvena okusa i mirisa, bez stranog i/ili užeglog mirisa i okusa,

3. da je na temperaturi od 15-200C plastične i glatke strukture,

4. da sadrži najviše 0,65% slobodnih masnih kiselina (izraženih kao oleinska kiselina),

5. da joj peroksidni broj nije veći od 5,0 mmol O2kg,

6. da sadrži najviše 0,3% vode i tvari hlapljivih na temperaturi od 1050C,

7. da sadrži najviše 0,05% netopljivih nečistoća.

Članak 29.

Goveđi loj u smislu ovog pravilnika je proizvod dobiven topljenjem masnih tkiva goveda. Pri stavljanju u promet mora udovoljavati ovim temeljnim zahtjevima:

1. da je bijele do žute boje,

2. da je svojstvenog mirisa i okusa, bez stranog i/ili užeglog mirisa i okusa,

3. da je na temperaturi od 15-200C tvrde, čvrste, homogene ili grubo zrnate strukture,

4. da sadrži najviše 0,75% slobodnih masnih kiselina (izraženih kao oleinska kiselina),

5. da mu peroksidni broj nije veći od 3,0 mmol O2kg,

6. da sadrži najviše 0,3% vode i tvari hlapljivih na temperaturi od 1050C,

7. da sadrži najviše 0,05% netopljivih nečistoća.

Članak 30.

Mast peradi u smislu ovog pravilnika je proizvod dobiven topljenjem masnog tkiva peradi.

Prema vrsti peradi od koje potječe masno tkivo, mast peradi stavlja se u promet kao kokošja, guščja, pureća i druge.

Članak 31.

Mast peradi koja se stavlja u promet mora udovoljavati ovim temeljnim zahtjevima:

1. da je boje svojstvene vrsti masnog tkiva,

2. da je čvrste ili polučvrste, glatke ili zrnate strukture,

3. da je svojstvena okusa i mirisa, bez stranog i/ili užeglog okusa i mirisa,

4. da sadrži najviše 0,75% slobodnih masnih kiselina (izraženih kao oleinska kiselina),

5. da joj peroksidni broj nije veći od 5,0 mmol O2/kg,

6. da sadrži najviše 0,3% vode i tvari hlapljivih na temperaturi od 1050C,

7. da sadrži najviše 0,3% netopljivih nečistoća.

Članak 32.

Jestive životinjske masti s naznakom porijekla pri stavljanju u promet osim temeljnim zahtjevima propisanim člancima 27., 28., 29. i 31. ovog pravilnika moraju udovoljavati i drugim temeljnim zahtjevima iz Tablice 2. Priloga 1.

Članak 33.

Ako su jestive životinjske masti s naznakom porijekla iz članka 26. ovog pravilnika podvrgnute postupcima rafinacije, hidrogeniranja i/ili interesterifikacije i/ili nekim drugim postupcima obvezatno je to istaknuti na deklaraciji.

Članak 34.

Ostale jestive masti s naznakom porijekla iz članka 23. točka 4. ovog pravilnika pri stavljanju u promet moraju udovoljavati temeljnim zahtjevima iz članka 25. ovog pravilnika i vrijednostima zahtjeva za identifikaciju navedenim u preporukama Codex Alimentarius Commission WHO/FAO.

Mrs

Članak 35.

Mrs je u smislu ovog pravilnika proizvod polučvrstog stanja dobiven posebnim postupkom kristalizacije od jestivih masti i ulja biljnog i životinjskog porijekla sa i bez dodataka.

Mrs sadrži najmanje 99% masnoće.

Članak 36.

Mrs pri stavljanju u promet mora udovoljavati ovim temeljnim zahtjevima:

1. da je bijele do žute boje,

2. da je svojstvenog okusa i mirisa, bez stranog i/ili užeglog mirisa i okusa,

3. da je zrnate strukture,

4. da sadrži najviše 0,4% slobodnih masnih kiselina (izraženih kao oleinska kiselina),

5. da sadrži najviše 0,5% vode i tvari hlapljivih na temperaturi od 1050C.

Članak 37.

Za proizvode iz članaka 23. i 35. ovog pravilnika deklaracija mora sadržavati i podatak o porijeklu jestivih masti i ulja.

3. MARGARINI

Članak 38.

Margarini u smislu ovog pravilnika su proizvodi dobiveni odgovarajućim tehnološkim postupkom u obliku plastične ili tekuće emulzije tipa - voda u ulju - od jestivih masti i ulja biljnog i/ili životinjskog porijekla uključujući jestive masti i ulja riba i drugih morskih životinja, vode i/ili mlijeka i/ili mliječnih proizvoda, dopuštenih aditiva s ili bez dodatka vitamina i soli.

Ovisno o udjelu masnoće margarini se stavljaju u promet kao:

1. margarin (udjel masnoće najmanje 80%),

2. margarin sa smanjenim udjelom masnoće (udjel masnoće ne manji od 60% i ne veći od 62%),

3. lagani margarin (udjel masnoće ne manji od 39% i ne veći od 41%),

4. margarinski namazi (s udjelima masnoće do 39%, većim od 41% a manjim od 60% i većim od 62% a manjim od 80%).

Pri stavljaju u promet margarini moraju biti svojstvenog izgleda, mirisa i okusa, bez stranog i/ili užeglog mirisa i okusa.

Članak 39.

U proizvodima iz članka 38. ovog pravilnika dozvoljen je udjel mliječne masti do 3% na ukupnu masnoću.

Članak 40.

Deklaracija za proizvode iz članka 38. stavak 2. ovog pravilnika treba sadržavati i podatak o porijeklu jestivih masti i ulja, a za proizvode iz članka 38. stavak 2. točke 2., 3. i 4. ovog pravilnika i podatak o težinskim udjelima jestivih masti i ulja po opadajućem redoslijedu.

Proizvodi slični margarinu

Članak 41.

Proizvodi slični margarinu u smislu ovog pravilnika su plastične emulzije tipa - voda u ulju - dobiveni odgovarajućim tehnološkim postupkom od jestivih masti i ulja biljnog i/ili životinjskog porijekla uključujući i jestive masti i ulja riba i drugih morskih životinja, vode i/ili mlijeka i/ili mliječnih proizvoda, škroba, dopuštenih aditiva, s ili bez dodatka vitamina i soli s udjelom mliječne masti od 10% do 80% na ukupnu masnoću.

Udjel masnoće u proizvodima iz stavka 1. ovog članka isti je kao i za proizvode iz članka 38. stavak 2. ovog pravilnika.

Pri stavljanju u promet proizvodi slični margarinu moraju biti svojstvene boje, mirisa i okusa, bez stranog i/ili užeglog mirisa i okusa.

Članak 42.

Deklaracija za proizvode iz članka 41. ovog pravilnika treba sadržavati podatak o težinskom udjelu jestivih masti i ulja u sastavu proizvoda po opadajućem redoslijedu.

Članak 43.

Proizvodima iz članka 38. stavak 2. točka 4. i 41. ovog pravilnika mogu se dodavati i začini, ekstrakti začina i dodaci radi povećane biološke vrijednosti.

4. MAJONEZE

Članak 44.

Majoneze u smislu ovog pravilnika su proizvodi u obliku emulzije tipa ulja u vodi dobiveni od jestivog biljnog ulja, žumanjaka, octene i/ili druge jestive organske kiseline, dopuštenih aditiva, s ili bez začina.

Ovisno o udjelu jestivog biljnog ulja majoneze se stavljaju u promet kao:

1. majoneza,

2. salatna majoneza,

3. lagana majoneza.

Majoneza

Članak 45.

Majoneza u smislu ovog pravilnika je proizvod dobiven od jestivog biljnog ulja, žumanjaka, octene i/ili druge jestive organske kiseline, senfa, šećera, soli, dopuštenih aditiva, začina i ekstrakta začina.

Pri stavljanju u promet majoneza mora udovoljavati ovim temeljnim zahtjevima:

1. da je udjel jestivog biljnog ulja najmanje 75%,

2. da je udjel žumanjaka najmanje 6%,

3. da je svojstvene boje, okusa i mirisa, bez stranog i/ili užeglog okusa i mirisa.

Salatna majoneza

Članak 46.

Salatna majoneza u smislu ovog pravilnika je proizvod dobiven od jestivog biljnog ulja, žumanjaka, octene i/ili druge jestive organske kiseline, mliječnih proizvoda, senfa, šećera i drugih prehrambenih proizvoda, začina i ekstrakta začina, dopuštenih aditiva, vitamina, minerala i drugih dodataka radi povećanja biološke vrijednosti, ovisno o tehnološkom postupku.

Pri stavljanju u promet salatna majoneza mora udovoljavati ovim temeljnim zahtjevima:

1. da je udjel jestivog biljnog ulja najmanje 50%,

2. da je udjel žumanjaka najmanje 3,5%,

3. da je svojstvene boje, okusa i mirisa, bez stranog i/ili užeglog mirisa i okusa.

Lagana majoneza

Članak 47.

Lagana majoneza u smislu ovog pravilnika je proizvod dobiven od jestivog biljnog ulja, octene i/ili neke druge jestive organske kiseline, sa ili bez žumanjaka, mliječnih proizvoda i drugih prehrambenih proizvoda, začina i ekstrakta začina, dopuštenih aditiva, vitamina, minerala i drugih dodataka radi povećanja biološke vrijednosti, ovisno o tehnološkom postupku.

Pri stavljanju u promet lagana majoneza mora udovoljavati ovim temeljnim zahtjevima:

1. da je udjel jestivog biljnog ulja najviše 50%,

2. da je svojstvene boje, okusa i mirisa, bez stranog i/ili užeglog mirisa i okusa.

5. UMACI, PRELJEVI I SALATE

Članak 48.

Umaci su prema ovom pravilniku emulgirani proizvodi koji sadrže najmanje 25% masnoće kao što je jestivo biljno ulje i/ili margarin i/ili maslac, dopuštene aditive, vitamine, minerale i druge dodatke radi povećanja biološke vrijednosti, začine, ekstrakte začina, usitnjeno povrće i/ili proizvode od povrća.

Članak 49.

Preljevi su prema ovom pravilniku emulgirani i neemulgirani proizvodi koji sadrže najmanje 10% jestivog biljnog ulja, dopuštene aditive, vitamine, minerale i druge dodatke radi povećanja biološke vrijednosti, te začine i/ili ekstrakte začina.

Članak 50.

Salate su prema ovom pravilniku proizvodi dobiveni od usitnjenog mesa, ribe, jaja, žitarica, tjestenine, mliječnih proizvoda i/ili povrća, začina, ekstrakta začina, aroma, voća s majonezom, salatnom majonezom, laganom majonezom ili drugim emulgiranim umacima.

U salati udjel majoneze, salatne majoneze, lagane majoneze ili emulgiranih umaka mora biti najmanje 40%.

Članak 51.

Pri stavljanju u promet proizvodi iz članaka 48., 49. i 50. ovog pravilnika moraju biti boje, mirisa i okusa svojstvenog sastavu i bez stranog i/ili užeglog mirisa i okusa.

6. OSTALI PROIZVODI NA BAZI JESTIVIH ULJA I MASTI

Članak 52.

Pod ostalim proizvodima u smislu ovog pravilnika podrazumijevaju se tekući, praškasti ili smrznuti emulgirani proizvodi koji predstavljaju nadomjestak ili zamjenu za odgovarajuće mliječne proizvode u kojima je pretežiti dio osnovnog sastava jestiva mast i/ili jestivo biljno ulje.

Proizvodi iz stavka 1. ovog članka moraju na deklaraciji imati oznaku "zamjena za..." uz navođenje odgovarajućeg mliječnog proizvoda.

Za proizvodnju proizvoda iz stavka 1. ovog članka koriste se dopušteni aditivi.

Pri stavljanju u promet proizvodi iz stavka 1. ovog članka moraju biti svojstvene boje, mirisa i okusa koji su svojstveni proizvodu čija su zamjena, bez stranog i/ili užeglog mirisa i okusa.

7. NAČIN DEKLARIRANJA

Članak 53.

Proizvodi se stavljaju u promet kao pakovina koja mora na omotu, posudi, naljepnici ili privjesnici imati deklaraciju.

Ako ovim pravilnikom nije drugačije propisano, deklaracija sadrži ove podatke:

1. naziv proizvoda i njegovo trgovačko ime, ako ga proizvod ima,

2. tvrtku odnosno naziv i adresu proizvođača ili onog koji je proizvod stavio u promet, a za uvezeni proizvod zemlju porijekla, naziv i sjedište proizvođača, te naziv i adresu uvoznika,

3. nazivnu količinu punjenja pakovine,

4. osnovne sastojke po opadajućem redoslijedu zastupljenosti,

5. vrste i količine dodataka dodanih proizvodu radi povećanja njegove biološke vrijednosti (vitamini, minerali i drugo), a za aditive vrstu i naziv ili vrstu i E broj, u gotovom proizvodu,

6. rok upotrebe, a za proizvode iz članka 50. ovog pravilnika rok upotrebe i datum proizvodnje. Rok upotrebe i datum proizvodnje označavaju se dvoznamenkastim oznakama dana, mjeseca i godine.

7. uputu o načinu čuvanja proizvoda.

Deklaracija može sadržavati i druge podatke važne za potrošača.

Deklaracija mora biti lako uočljiva, jasna i čitljiva.

Članak 54.

Ako nazivna količina punjenja proizvoda koji se stavlja u promet kao pakovina ne prelazi 100 g ili 100 ml, deklaracija mora sadržavati samo naziv proizvoda, tvrtku odnosno naziv i adresu proizvođača odnosno onog koji je proizvod uvezao ili stavio u promet, nazivnu količinu punjenja, rok upotrebe prema članku 53. stavak 2. točka 6. ovog pravilnika, vrstu i naziv ili vrstu i E broj konzervansa ako je upotrijebljen.

Članak 55.

Nazivne količine punjenja, označavanje nazivnih količina, i dopuštena negativna odstupanja stvarne količine punjenja od nazivne količine punjenja propisani su propisom o mjeriteljskim zahtjevima za pakovine.

8. EVIDENCIJSKI LIST O PROIZVODU

Članak 56.

Evidencijski list o proizvodu koji proizvođač mora imati prije početka proizvodnje proizvoda, osim podataka iz deklaracije propisanih člankom 53. stavak 2. ovog pravilnika sadrži i ove podatke:

1. o vrsti i količini upotrijebljenih sirovina, dopuštenih aditiva i pomoćnih sredstava, te vrsti ambalaže za pakiranje,

2. kratak opis tehnološkog postupka,

3. datum početka proizvodnje,

4. analitičke izvještaje ovlaštenih ispitivališta i datum o provedenim senzorskim, fizikalno-kemijskim i mikrobiološkim svojstvima proizvoda.

Pri proizvodnji jestivog biljnog ulja proizvođač u evidencijski list o proizvodu unosi samo udjel pojedinih vrsta jestivih ulja od kojih je izrađen gotov proizvod.

Za proizvode koji se uvoze uvoznik mora osigurati osim podataka iz deklaracije propisanih člankom 53. stavak 2. ovog pravilnika i podatke iz stavka 1. točke 1. i 4. ovog članka.

9. UZORKOVANJE I ANALITIČKE METODE

Članak 57.

Uzorkovanje proizvoda radi provjere pakovina koje se stavljaju u promet provodi se sukladno odredbama propisa o mjeriteljskim zahtjevima za pakovine.

Ispitivanje mikrobiološke ispravnosti proizvoda iz članka 1. ovog pravilnika koji se stavljaju u promet propisano je propisom o mikrobiološkim standardima za namirnice.

Radi udovoljavanja proizvoda temeljnim zahtjevima propisanim ovim pravilnikom provode se ispitivanja primjenom analitičkih metoda prema hrvatskim normama navedenim u Prilogu 2. koji je sastavni dio ovog pravilnika i ispitivanja udjela masnoće u margarinu i njemu sličnim proizvodima i udjela žumanjaka u majonezi prema međunarodno prihvaćenim analitičkim metodama (CAC/RM 16 - 1969, Vol. 13, 1994 i LMBG L 20.01/02 - 6/05.80).

10. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 58.

Danom primjene ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o kvaliteti jestivih ulja i masti biljnog porijekla, margarina, majoneze i njima srodnih proizvoda ("Narodne novine" br. 53/91, 112/97), odredbe članaka 137.-145. Pravilnika o kakvoći mesnih proizvoda ("Narodne novine" br. 53/91) i odredbe članaka 63. - 66. Pravilnika o kvaliteti proizvoda od mesa peradi ("Narodne novine" br. 53/91).

Članak 59.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama", a primjenjivat će se od 1. studenog 1999. godine.

Klasa: 383-01/97-03/97
Urbroj: 558-02/1-99-1
Zagreb, 15. travnja 1999.

Ravnatelj
dr. sc. Jakša Topić, dipl. ing., v. r.


PRILOG 1.

Temeljni zahtjevi za rafinirana, nerafinirana i hladno preŠana jestiva ulja i Životinjske masti, s naznakom porijekla

Tablica 1.

_____________________________________________________________________________________________________________________
Parametri        Suncokretovo  Sojino     Repičino    Ulje kukuruz-  Arašidovo    Bučino
            ulje      ulje      ulje      nih klica    ulje      ulje
_____________________________________________________________________________________________________________________
Gustoća (200C/200C)     0,918-0,923    0,919-0,923   0,914-0,920   0,917-0,925   0,914-0,917   0,916-0,923
Index refrakcije (nD200C)1,470-1,479  1,473-1,476   1,472-1,474   1,472-1,476   1,468-1,472   1,473-1,475
Jodni broj       118 - 141    124 - 139    110 - 126    107 - 128    86 - 107    116 - 128
Neosapunjivo (g/kg)   do 15      do 15      do 20      do 28      do 10      do 20

Sastav masnih kiselina%
    12:0      do 0,1     do 0,1 -    do 0,3     do 0,1     -
    14:0      do 0,2     do 0,2     do 0,2     do 0,3     do 0,1     do 0,2
    16:0      5,6 - 7,9    8,0 - 13,3   3,3 - 6,0    8,6 - 16,5   8,3 - 14,0   7 - 16
    16:1      do 0,3     do 0,2     0,1-0,6     do 0,4     do 0,2     -
    17:0      -    -    do 0,3     -        -        -
    17:1      -    -    do 0,3     -        -        -
    18:0      2,7 - 6,5    2,4 - 5,4    1,1 - 2,5    1,0 - 3,3    1,9 - 4,4    3 - 9
    18:1      14,0 - 39,4   17,7 - 26,1   52,0 - 66,9   25,0 - 42,2   36,4 - 67,1   16 - 40
    18:2      48,3 - 74,0   49,8 - 57,1   16,1 - 24,8   39,4 - 62,5   14,0 - 43,0   34 - 68
    18:3      do 1,0     5,5 - 9,5    6,4 - 14,1   0,5 - 1,5    do 0,1     do 0,7
    20:0      do 0,4     0,1 - 0,6    0,2 - 0,8    0,3 - 0,6    1,1 - 1,7    do 0,2
    20:1      do 0,2     do 0,3     0,1 - 3,4    0,2 - 0,4    0,7 - 1,7    do 0,1
    20:2      -        do 0,1     do 0,1     do 0,1     -    -
    22:0      0,5 - 1,3    0,3 - 0,7    do 0,5     do 0,5     2,1 - 4,4    do 0,2
    22:1      do 0,5     do 0,3     do 2,0     do 0,1     do 0,3     -
    22:2      do 0,3 -    do 0,1     -        -        -
    24:0      0,2 - 0,3    do 0,4     do 0,2     do 0,4     1,1 - 2,2    -
    24:1      -        -        do 0,4 -    do 0,3     -

Ukupni steroli (mg/kg) 2400 - 4600   1800 - 4100   4800 - 11300  8000 - 22200  900 - 2900   2100 - 5600

Udjel u ukupnim sterolima (%)
kolesterol       0,2 - 1,3    0,6 - 1,4    0,5 - 1,3    0,2 - 0,6    do 3,8     trag
brasikasterol      do 0,2     do 0,3     5 - 13,0    do 0,2     do 0,2     -
kampesterol       7,4 - 12,9   15,8 - 24,2   24,7 - 38,6   18,6 - 24,1   12,0 - 19,8   0,1 - 5,0
stigmasterol      8,6 - 10,8   15,9 - 19,1   do 0,7     4,3 - 7,7    5,4 - 13,2   0,1 - 3,0
beta-sitosterol     56,2 - 62,8   51,7 - 57,6   45,1 - 57,9   54,8 - 66,6   47,5 - 64,7   1,0 - 5,0
delta-5-avenasterol   do 6,9     1,9 - 3,7    3,1 - 6,6    4,2 - 8,2    8,3 - 18,8   -
delta-7-stigmastenol  7,0 - 13,4   1,4 - 5,2    do 1,3     1,0 - 4,2    do 5,5     -
delta-7-avenasterol   3,1 - 6,5    1,0 - 4,6    do 0,8     0,7 - 2,7    do 1,4     -
spinasterol       -        -        -        -        -        28 - 40
stigmastatrienol    -        -        -        -        -        20 - 30
stigmastadienol     -        -        -        -        -        10 - 40

Tablica 2.
__________________________________________________________________________________________________________________    
Parametri        Goveđi loj   Domaća svinjska     Kokošja mast  Pureća mast   Guščja mast
                    mast i svinjska
                    mast
__________________________________________________________________________________________________________________
Gustoća (400C/200C)   0,893 - 0,904  0,894 - 0,906              0,905      -
                    0,915 
Index refrakcije(nD400C)1,448 - 1,460  1,448 - 1,461              1,459      -
                    1,462 
Jodni broj       32 - 50     45 - 70                 60 - 85
Broj osapunjenja    190 - 202    192 - 203                193 - 200
Neosapunjivo (g/kg)   10 - 12     10 - 12                 do 4
Sastav masnih kiselina %
    <14:0      do 2,5     do 0,5         do 0,2     do 0,2     -
    14:0      1,4 - 7,8    0,5 - 2,5        do 1,2     do 1,2     do 0,1
    14:ISO     do 0,3 -    -            -        -
    14:1      0,5 - 1,5    do 0,2         do 0,3     do 0,3     -
    15:0      0,5 - 1,0    do 0,1         do 0,3     do 0,3     -
    15:ISO     do 1,5     do 0,1 _        do 0,2     do 0,1     - _______
    15:ANTI ISO            -                           -
    16:0      17 - 37     20 - 32         22,0 - 25,0   22,0 - 25,0   18,0 - 25,0
    16:1      0,7 - 8,8    1,0 - 5,0        6,5 - 8,0    2,0 - 5,5    1,5 - 5,0
    16:ISO     do 0,5     do 0,1         do 0,1     -        -
    16:2      do 1,0     -            -        -        -
    17:0      0,5 - 2,0    do 0,5         do 0,5     do 0,4     -
    17:1      do 1,0     do 0,5         do 0,3     do 0,3     -
    17:ISO     do 1,5     -            do 0,4     do 0,4     -_________
    17:ANTI ISO           -                            -
    18:0      6,0 - 40    5 - 24         5,5 - 7,5    6,5 - 10,5   5,0 - 8,0
    18:1      26 - 50     36 - 62         41,0 - 45,0   34,0 - 37,0   50,0 - 64,0
    18:2      0,5 - 5,0    3,0 - 16        15,0 - 19,0   22,0 - 25,5   6,0 - 15,0
    18:3      do 2,5     do 1,5         do 1,0     do 1,3     0,5 - 5,5*
    19:0      -        -            do 0,1     do 0,1     -
    20:0      do 0,5     do 1,0         do 0,1     do 0,3     -
    20:1      do 0,5     do 1,0         do 0,5     do 0,5     -
    20:2      -        do 1,0         -        -        -
    20:4      do 0,5     do 1,0         -        -        -
    22:0      -        do 0,1         -        -        -
    Titar (0C)   40 - 49     32 - 45         32 - 36
    Udjel u ukupnim sterolima
    Kolesterol (%) min 98     min 98         min 98     min 98     min 98
                                                *Zbroj 18:3 i 20:1

PRILOG 2.
ANALITIČKE METODE ZA ISPITIVANJE UDOVOLJAVANJA PROIZVODA TEMELJNIM ZAHTJEVIMA
        

   ISPITIVANJE   

   METODA   

  Uzorkovanje   HRN EN ISO 5555:1991 
  Priprema uzorka za analizu     HRN EN ISO 661:1998
  Slobodne masne kiseline
  (izražene kao oleinska
  kiselina)
  HRN ISO 660:1996
  Peroksidni broj   HRN ISO 3960:1998
  Voda i tvari hlapljive
  na 1050C
  HRN ISO 662:1998
  Netopljive nečistoće   HRN EN ISO 663:1992
  Gustoća   HRN ISO 6883:1995
  Index refrakcije   HRN ISO 6320:1995
  Jodni broj   HRN ISO 3961:1996
  Broj osapunjenja   HRN ISO 3657:1988
  Neosapunjive tvari   HRN ISO 3596-1:1988 ili
  HRN ISO 3596-2:1988
 Sastav masnih kiselina   HRN EN ISO 5508:1990
  Sastav sterola   HRN ISO 6799:1991
  Udjel ukupnih i
  pojedinačnih sterola
  EN ISO 12228:1999
  Udjel stigmastadiena   ISO/DIS 15788-1
  Titar   HRN ISO 935:1988
  Udjel masnoće u
  majonezama
  HRN ISO 1443:1973