Uredba o izmjeni Uredbe o roku za podnošenje zahtjeva za obnovu te popravak i opremanje obiteljskih kuća i stanova u hrvatskom Podunavlju

NN 42/1999 (3.5.1999.), Uredba o izmjeni Uredbe o roku za podnošenje zahtjeva za obnovu te popravak i opremanje obiteljskih kuća i stanova u hrvatskom Podunavlju

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1. stavka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Zastupničkoga doma Hrvatskoga državnog sabora (»Narodne novine«, broj 131/98), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 29. travnja 1999. godine donijela

UREDBU

O IZMJENI UREDBE O ROKU ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA OBNOVU TE POPRAVAK I OPREMANJE OBITELJSKIH KUĆA I STANOVA U HRVATSKOM PODUNAVLJU

Članak 1.

U Uredbi o roku za podnošenje zahtjeva za obnovu te popravak i opremanje obiteljskih kuća i stanova u hrvatskom Podunavlju (»Narodne novine«, br. 30/99 i Isp. 32/99), članak 2. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Iznimno od odredbe članka 14. Zakona o obnovi, novčane potpore za popravak u ratu oštećenih obiteljskih kuća i stanova u područjima Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije koja su ranije bila pod privremenom upravom UNTAES-a (dalje u tekstu: hrvatsko Podunavlje) i iz kojih su korisnici prava na obnovu bili prognani za vrijeme ratnih operacija i privremene okupacije do mirne reintegracije tih područja u ustavno-pravni poredak Republike Hrvatske, uvećavaju se za 50%.«

Članak 2.

Postupci koji su započeti na temelju Uredbe o roku za podnošenje zahtjeva za obnovu te popravak i opremanje obiteljskih kuća i stanova (»Narodne novine«, broj 30/99 i Isp. 32/99) dovršit će se po odredbama ove Uredbe.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 361-08/99-02/01
Urbroj: 5030116-99-3
Zagreb, 29. travnja 1999.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.