Rješenje o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske u Općini Pučišća

NN 42/1999 (3.5.1999.), Rješenje o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske u Općini Pučišća

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 82. stavka 1. Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi (»Narodne novine«, br. 90/92, 94/93 i 117/93) i članka 30. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 101/98), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 29. travnja 1999. godine donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU POVJERENIKA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE U OPĆINI PUČIŠĆA

1. Povjerenikom Vlade Republike Hrvatske u Općini Pučišća imenuje se Boženko Martinić.

2. Povjerenik Vlade Republike Hrvatske počet će obnašati dužnost povjerenika Vlade Republike Hrvatske danom objave ovog Rješenja.

3. Povjerenik Vlade Republike Hrvatske za svoj rad odgovara Vladi Republike Hrvatske.

4. Povjerenik Vlade Republike Hrvatske podnosi izvješće o svom radu Vladi Republike Hrvatske putem Ministarstva uprave.

5. Ovo Rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 015-01/99-02/05
Urbroj: 5030109-99-1
Zagreb, 29. travnja 1999.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.