Odluka o raspuštanju Općinskog vijeća Općine Orle

NN 42/1999 (3.5.1999.), Odluka o raspuštanju Općinskog vijeća Općine Orle

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 81. stavka 1. točke 4. Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi (»Narodne novine, br. 90/92, 94/93 i 117/93), i članka 30. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 101/98), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 29. travnja 1999. godine donijela

ODLUKU

O RASPUŠTANJU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE ORLE

I.

Raspušta se Općinsko vijeće Opićne Orle, a vijećnicima Općinskog vijeća prestaje mandat.

II.

Vlada Republike Hrvatske imenovat će posebnim rješenjem povjerenika Vlade Republike Hrvatske u Općini Orle.

III.

Povjerenik Vlade Republike Hrvatske preuzima sve ovlasti Općinskog vijeća, općinskog načelnika i Općinskog poglavarstva Općine Orle.

IV.

Sredstva za rad povjerenika Vlade Republike Hrvatske osiguravaju se u općinskom proračunu.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 015-01/99-01/07
Urbroj: 5030109-99-4
Zagreb, 29. travnja 1999.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.