Rješenje o razrješenju dr. Pere Jurkovića dužnosti člana Ravnateljstva Leksikografskog zavoda "Miroslav Krleža

NN 42/1999 (3.5.1999.), Rješenje o razrješenju dr. Pere Jurkovića dužnosti člana Ravnateljstva Leksikografskog zavoda "Miroslav Krleža

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 101/98) i članka 3. stavka 2. Uredbe o Leksikografskom zavodu »Miroslav Krleža« (»Narodne novine«, broj 6/91), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 29. travnja 1999. godine donijela

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU ČLANA RAVNATELJSTVA LEKSIKOGRAFSKOG ZAVODA »MIROSLAV KRLEŽA«

Razrješuje se dr. PERO JURKOVIĆ dužnosti člana Ravnateljstva Leksikografskog zavoda »Miroslav Krleža«.

Klasa: 080-02/99-02/37
Urbroj: 50304/2-99-01
Zagreb, 29. travnja 1999.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.