Objava o upisu u popis ovlaštenih laboratorija i referentnih laboratorija

NN 44/1999 (7.5.1999.), Objava o upisu u popis ovlaštenih laboratorija i referentnih laboratorija

OBJAVA

O UPISU U POPIS OVLAŠTENIH LABORATORIJA I REFERENTNIH LABORATORIJA

Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva na temelju članka 36. stavka 2., Zakona o stočarstvu (»Narodne novine«, br. 70/97. i 36/98), te članka 14. stavka 4., Pravilnika o uvjetima koje moraju ispunjavati laboratorij za ispitivanje kakvoće stočne hrane (»Narodne novine« 120/98) objavljuje Popis laboratorija koji su ovlašteni za ispitivanje kakvoće stočne hrane

Ovlašteni i referentni laboratoriji za ispitivanje kakvoće stočne hrane:

1. Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za hranidbu domaćih životinja, Zagreb, Svetošimunska 25, za obavljanje fizikalno kemijskih ispitivanja,

2. Hrvatski veterinarski institut Zagreb, Savska cesta 143, za obavljanje fizikalno kemijskih, mikrobioloških i toksikoloških ispitivanja,

3. Hrvatski veterinarski institut, Centar za peradarstvo, Zagreb, Heinzelova 55, za obavljanje fizikalno kemijskih, mikrobioloških i toksikoloških ispitivanja.

Ovlašteni laboratoriji za ispitivanje kakvoće stočne hrane:

1. Poljoprivredni institut Osijek, Osijek, Južno predgrađe 17, za obavljanje fizikalno kemijskih ispitivanja,

2. Podravka d.d. Istraživanje i razvoj, Razvoj poljoprivrede, Koprivnica, Ante Starčevića 32, za obavljanje fizikalno kemijskih ispitivanja,

3. Hrvatski veterinarski institut, Veterinarski zavod Križevci, Križevci, Zakmardijeva 10 za obavljanje fizikalno kemijskih i mikrobioloških ispitivanja,

4. Hrvatski veterinarski institut, Veterinarski zavod Rijeka, Rijeka, Podmurvice 29, za obavljanje fizikalno kemijskih i mikrobioloških ispitivanja,

5. Hrvatski veterinarski institut, Veterinarski zavod Split, Split, Poljička cesta 33, za obavljanje fizikalno kemijskih i mikrobioloških ispitivanja,

6. Hrvatski veterinarski institut, Veterinarski zavod Vinkovci, Vinkovci, Josipa Kozarca 24, za obavljanje fizikalno kemijskih i mikrobioloških ispitivanja.

Klasa: 320-01/99-01/855
Urbroj: 525-02-99-01
Zagreb, 4. svibnja 1999.

Ministar
mr. sc. Ivan Ðurkić, v. r.