Zakon o izmjenama Zakona o Nacionalnom parku i spomen području Brioni

NN 45/1999 (11.5.1999.), Zakon o izmjenama Zakona o Nacionalnom parku i spomen području Brioni

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Na osnovi članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O NACIONALNOM PARKU I SPOMEN PODRUČJU BRIONI

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o Nacionalnom parku i spomen području Brioni, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora na sjednici 23. travnja 1999.

Broj: 081-99-800/2
Zagreb, 28. travnja 1999.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O NACIONALNOM PARKU I SPOMEN PODRUČJU BRIONI

Članak 1.

U Zakonu o Nacionalnom parku i spomen području Brioni (»Narodne novine« br. 46/83., 57/89., 5/90. - pročišćeni tekst i 47/91.) naziv Zakona mijenja se i glasi: »Zakon o proglašenju Nacionalnog parka Brijuni«.

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi:

»Otočje Brijuni koje čine otoci Veliki Brijun, Mali Brijun, Sv. Marko, Gaz, Obljak (Okrugljak), Supin, Supinić, Galija, Grunj, Krasnica (Vanga), Pusti otok (Madona), Vrsar, Sv. Jerolim i Kotež (Kozada), s morem i podmorjem, u ukupnoj površini od 33,85 km², proglašavaju se Nacionalnim parkom »Brijuni«.«

Granica Nacionalnog parka teče crtom koja spaja točke:

A - svjetlo na grebenu Kabula 440 56ž 40žž i 130 42ž 56žž

B - pozicija 440 54ž 00žž i 130 43ž 06žž

C - pozicija 0,3 naut. milje u smjeru 1800 od svjetionika Peneda 440 52ž 54žž i 130 45ž 30žž

D - pozicija 0,1 naut. milju u smjeru 1800 od južnog rta otoka Kotež (Kozada) 440 53ž 45" i 130 48ž 10"

E - pozicija 0,1 naut. milju u smjeru 900 od istočnog rta (pristan) otoka Kotež (Kozada) 440 54ž 00" i 130 48ž 33"

F - pozicija 0,35 naut. milja u smjeru 150 od rta Slavuja 440 55ž 24žž i 130 47ž 07žž

G - pozicija 440 56ž 57žž i 130 44ž 40žž.

Članak 3.

Granica Nacionalnog parka »Brijuni« ucrtana je na topografskoj karti 1:25.000, koja je prilog ovoga Zakona i njegov sastavni dio.

Topografska karta čuva se u nadležnom ministarstvu.

Članak 4.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 351-01/98-01/09
Zagreb, 23. travnja 1999.

ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Potpredsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
Vladimir Šeks, dipl. iur., v. r.