Uredba o izmjeni Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti

NN 45/1999 (11.5.1999.), Uredba o izmjeni Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1. stavka 3. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Zastupničkog doma Hrvatskoga državnog sabora (»Narodne novine«, broj 31/98), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 6. svibnja 1999. godine donijela

UREDBU

O IZMJENI ZAKONA O UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI

Članak 1.

U Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine«, br. 48/95, 20/97, 46/97 - pročišćeni tekst i 68/98), u članku 67a. stavku 2. riječi: »1. svibnja« zamjenjuju se riječima: »30. listopada«.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 335-02/94-01/01
Urbroj: 5030114-99-1
Zagreb, 6. svibnja 1999.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.