Odluka o postavljenju dr. Drage Štambuka, izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Arapskoj Republici Egipat, i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Dr

NN 46/1999 (14.5.1999.), Odluka o postavljenju dr. Drage Štambuka, izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Arapskoj Republici Egipat, i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Dr

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 99. stavka 2. Ustava Republike Hrvatske i članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96.), donosim

ODLUKU

kojom postavljam dr. DRAGU ŠTAMBUKA izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Arapskoj Republici Egipat, i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Državi Bahrein, sa sjedištem u Kairu.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 081-99-883/2
Zagreb, 11. svibnja 1999.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.