Ispravak Zakona o ustanovama

NN 47/1999 (17.5.1999.), Ispravak Zakona o ustanovama

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Zakonu o ustanovama koji je objavljen u »Narodnim novinama« broj 76 od 16. kolovoza 1993., te se daje

ISPRAVAK

ZAKONA O USTANOVAMA

U članku 72. umjesto riječi: »slučaj« treba stajati riječ: »stečaj«.

NAPOMENA: Izvršena je ispravka na web stranici u broju 76 iz 1993. godine.

Klasa: 025-04/92-02/01
Zagreb, 12. svibnja 1999.

Tajnik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
Krešimir Alerić, dipl. iur., v. r.