Uredba o dopuni Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju

NN 50/1999 (21.5.1999.), Uredba o dopuni Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1. stavka 3. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Zastupničkog doma Hrvatskoga državnoga sabora (»Narodne novine«, broj 131/98), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 13. svibnja 1999. godine, donijela

UREDBU

O DOPUNI ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSIGURANJU

Članak 1.

U Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju (»Narodne novine«, broj 20/97), u članku 50. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Društva za osiguranje koja su prema odredbama Zakona o osiguranju (»Narodne novine«, broj 9/94) obavljala poslove mirovinskog osiguranja, mogu nastaviti obavljati ove poslove, uz obvezu da svoju organizaciju i poslovanje usklade s odredbama Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima i isplati mirovina na temelju individualne kapitalizirane štednje i Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, do 31. prosinca 2000. godine.«.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 453-02/93-01/02
Urbroj: 5030104-99-2
Zagreb, 13. svibnja 1999.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.