Ispravak Upute za primjenu Uredbe o izmjenama i dopunama Zakona o platnom prometu u zemlji

NN 51/1999 (24.5.1999.), Ispravak Upute za primjenu Uredbe o izmjenama i dopunama Zakona o platnom prometu u zemlji

Nakon uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Uputi za primjenu Uredbe o izmjenama i dopunama Zakona o platnom prometu u zemlji, objavljenoj u »Narodnim novinama«, broj 43, od 5. svibnja 1999. godine, te se daje

ISPRAVAK

UPUTE ZA PRIMJENU UREDBE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PLATNOM PROMETU U ZEMLJI

U točki 9. riječi »kao i fizičke osobe koje obavljaju registriranu djelatnost«, brišu se.

NAPOMENA: Izvršena je ispravka na web stranici u broju 43 iz 1999. godine.

Broj: I-1389/99-3
Zagreb, 17. svibnja 1999.

Glavni direktor
Dinko Zidarević,
v. r.