Odluka o postavljenju Miroslava Međimorca za izvanrednog i opunomoćnog veleposlanika Republike Hrvatske u Švicarskoj Konfederaciji

NN 52/1999 (26.5.1999.), Odluka o postavljenju Miroslava Međimorca za izvanrednog i opunomoćnog veleposlanika Republike Hrvatske u Švicarskoj Konfederaciji

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 99. stavka 2. Ustava Republike Hrvatske i članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96.), donosim

ODLUKU

kojom postavljam MIROSLAVA MEÐIMORCA za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Švicarskoj Konfederaciji, sa sjedištem u Bernu.

Ova Odluka stupa na snagu 2. kolovoza 1999.

Broj: 081-99-951/2
Zagreb, 19. svibnja 1999.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.