Zakon o izmjeni Zakona o otrovima

NN 55/1999 (2.6.1999.), Zakon o izmjeni Zakona o otrovima

ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O OTROVIMA

Proglašavam Zakon o izmjeni Zakona o otrovima, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora na sjednici 21. svibnja 1999.

Klasa: 018-99-1015/2
Zagreb, 26. svibnja 1999.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.

ZAKON

O IZMJENI ZAKONA O OTROVIMA

Članak 1.

U Zakonu o otrovima ("Narodne novine", br. 27/99. i 37/99.) u članku 69. riječi: "danom stupanja na snagu" zamjenjuju se riječima: "danom početka primjenjivanja".

Članak 2.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Uredba o izmjeni Zakona o otrovima ("Narodne novine", br. 37/99.).

Članak 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 543-04/98-01/01
Zagreb, 21. svibnja 1999.

ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Predsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.