Odluka o odlikovanju Redom Danice hrvatske s likom Nikole Tesle broj 01-051-99-13-4-1-1/l od 27. 5. 1999.

NN 61/1999 (16.6.1999.), Odluka o odlikovanju Redom Danice hrvatske s likom Nikole Tesle broj 01-051-99-13-4-1-1/l od 27. 5. 1999.

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 98. Ustava Republike Hrvatske i članka 2., stavak 1., Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 20/95), a na prijedlog Državnog povjerenstva za odlikovanja i priznanja, donosim

ODLUKU

kojom se odlikuje

REDOM DANICE HRVATSKE S LIKOM NIKOLE TESLE

za osobite zasluge u izumiteljstvu

1. RUDOLF JURKOVIĆ.

Broj: 01-051-99-13-4-1/1
Zagreb, 27. svibnja 1999.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.