Odluka o odlikovanju Redom Danice hrvatske s likom Antuna Radića broj 01-051-99-13-7-1/l od 27. 5. 1999.

NN 61/1999 (16.6.1999.), Odluka o odlikovanju Redom Danice hrvatske s likom Antuna Radića broj 01-051-99-13-7-1/l od 27. 5. 1999.

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 98. Ustava Republike Hrvatske i članka 2., stavak 1., Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 20/95), a na prijedlog Državnog povjerenstva za odlikovanja i priznanja, donosim

ODLUKU

kojom se odlikuju

REDOM DANICE HRVATSKE S LIKOM ANTUNA RADIĆA

za osobite zasluge u prosvjeti

 1. KATARINA BAJUK

 2. MARKO BARIŠIĆ

 3. KATARINA BENKOVIĆ

 4. ZDENKA BILJAN

 5. MARIJA BOŠNJAK

 6. RENATA BRADVICA

 7. MARIJAN BRUČIĆ

 8. ROBERT BRUNER

 9. MIRJANA BURAZIN

10. ROKO CRVELIN

11. MARKO DUVNJAK

12. IVICA GAZDIĆ

13. IVAN GOLČIĆ

14. JELKA GRÐAN

15. NIKOLA GREDIČAK

16. MARICA HANICH

17. MIJO HERCEG

18. VLADIMIR HORVATIĆ

19. JOSIP HRALA

20. mr. STJEPAN HRPKA

21. OLGA JAMBREC

22. ZDRAVKO JANČI

23. ANA JANJIĆ

24. MATILDA KASAČ

25. IVO KLARIĆ

26. VLATKA KNEŽEVIĆ

27. ZLATKO KNOLMAJER

28. FRANJO KOVAČIĆ

29. ZLATKO KUBIK

30. ANICA LADIŠIĆ

31. MARIJAN LANG

32. BRANIMIR LEKO

33. FRANJO LIKLIN

34. DUBRAVKA LJUBETIĆ

35. MARIJA MAÐARAC

36. IVAN MAÐAROŠ

37. ANIKA MATE

38. IVAN MATURANEC

39. KRSTO MESIĆ

40. JAKOV MIHALJEVIĆ

41. ANTO MIKIĆ

42. ANÐELKA MIOČ

43. OBRAD MIROSAVLJEVIĆ

44. NEVENKA MLINARIĆ

45. IVAN OBROVAC

46. TIHOMIR PAJALIĆ

47. ZDRAVKO PAVLINIĆ

48. BOŽIDAR PECAK

49. SONJA PEČAR KARABAIĆ

50. PETAR PEJAK

51. ZDENKO PETR

52. NADA PLAVŠIĆ - MIJATOVIĆ

53. NEDJELJKA POLJANČIĆ

54. ŽELJKO POSAVEC

55. FRANJO POŽGAJ

56. IVAN PRGOMET

57. JOSIP PRPA

58. FRANCA PUŠKARIĆ

59. LEONILDA RIBARIĆ

60. NADA RUKAVINA-MEZAK

61. IVAN RUŠAK

62. JADRANKA SABLJAK

63. MARGETA SABLJIĆ

64. MIRKO SABOLOVIĆ

65. JOZO SERDAREVIĆ

66. DRAŽENA STRPIĆ

67. ŽELJKO SUPANČIĆ

68. KARMELA ŠIMUNOV

69. MARTA ŠKLEBAR

70. ANA ŠKRNJUG

71. BRANISLAV ŠUTIĆ

72. BRANKO ŠVARA

73. FRANJO TOMAC

74. TIHOMIR TOMČIĆ

75. MILAN TRGOVČIĆ

76. SLAVICA VEČERA

77. ANA VODVARKA

78. MILJENKO VRABEC

79. DANICA VRGOČ

80. INA VUKOVIĆ

81. STJEPAN ZLATARIĆ posmrtno

Broj: 01-051-99-13-7-1/1
Zagreb, 27. svibnja 1999.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.