Odluka o izdavanju numizmatičkih kompleta kovanog novca Republike Hrvatske, kuna i lipa, s oznakom godine kovanja "1999.

NN 64/1999 (23.6.1999.), Odluka o izdavanju numizmatičkih kompleta kovanog novca Republike Hrvatske, kuna i lipa, s oznakom godine kovanja "1999.

HRVATSKA NARODNA BANKA

Na temelju članka 36. stavka 1. i članka 67. stavka 1. točke 23. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 35/95 - pročišćeni tekst), Savjet Hrvatske narodne banke na sjednici održanoj 16. lipnja 1999. godine, donio je

ODLUKU

O IZDAVANJU NUMIZMATIČKIH KOMPLETA KOVANOG NOVCA REPUBLIKE HRVATSKE, KUNA I LIPA, S OZNAKOM GODINE KOVANJA »1999.«

1. Hrvatska narodna banka izdaje numizmatički komplet kovanog novca Republike Hrvatske, kuna i lipa, s oznakom godine kovanja »1999.«

2. Hrvatska narodna banka izdaje numizmatičke komplete iz točke 1. ove Odluke u količini od 2000 komada.

3. Kovanice kuna i lipa, uložene u numizmatičke komplete, izrađene su tehnikom kovanja kojom se postiže kakvoća visokoga kovničkog sjaja i zavarene u plastične ovitke pravokutnog oblika, dimenzija 166 x 111 mm.

4. Izgled kovanica od 5 i 2 kune te 50, 20, 10, 5, 2 i 1 lipe, uloženih u numizmatičke komplete, istovjetan je izgledu navedenih apoena utvrđenom u Odluci o apoenima i osnovnim obilježjima novčanica i kovanog novca kune i lipe (»Narodne novine«, br. 37/94, 40/95 i 43/95), s tim da će navedeni apoeni nositi godinu »1999.« kao oznaku godine kovanja.

Izgled kovanice od 1 kune, uložene u numizmatičke komplete istovjetan je izgledu utvrđenom u Odluci o izmjeni i dopuni Odluke o puštanju u optjecaj kovanog novca kuna i lipa s oznakom godine kovanja »1999.« (»Narodne novine«, br. 38/99), s tim da će kovanica od 1 kune nositi godinu »1994.« kao oznaku godine uvođenja kune u optjecaj i godinu »1999.« kao godinu kovanja.

5. Numizmatički kompleti kovanica kuna i lipa s oznakom godine kovanja »1999.« prodavat će se po cijeni od 95,00 kuna.

6. Hrvatska narodna banka prodavat će numizmatičke komplete na vlastitom prodajnom mjestu, te posredstvom banaka, ZAP-a i trgovačkih društava.

7. Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

O.br. 517/99
Zagreb, 16. lipnja 1999.

Predsjednik Savjeta
Hrvatske narodne banke
guverner
Hrvatske narodne banke
dr. Marko Škreb,
v. r.