Odluka o postavljenju Želimira Urbana izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Saveznoj Republici Brazil i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Venezueli, sa sjedištem u Braziliji

NN 66/1999 (28.6.1999.), Odluka o postavljenju Želimira Urbana izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Saveznoj Republici Brazil i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Venezueli, sa sjedištem u Braziliji

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 99. stavka 2. Ustava Republike Hrvatske i članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96.), donosim

ODLUKU

kojom postavljam ŽELIMIRA URBANA izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Saveznoj Republici Brazil, i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Venezueli, sa sjedištem u Braziliji.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 01-081-98-1167/2
Zagreb, 14. lipnja 1999.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.