Uredba o izmjeni Tarife upravnih pristojbi Zakona o upravnim pristojbama

NN 66/1999 (28.6.1999.), Uredba o izmjeni Tarife upravnih pristojbi Zakona o upravnim pristojbama

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 19. Zakona o upravnim pristojbama (»Narodne novine«, br. 8/96 i 131/97), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 24. lipnja 1999. godine, donijela

UREDBU

O IZMJENI TARIFE UPRAVNIH PRISTOJBI ZAKONA O UPRAVNIM PRISTOJBAMA

Članak 1.

U Tarifi upravnih pristojbi Zakona o upravnim pristojbama (»Narodne novine«, br. 8/96 i 131/97), u Tar. br. 103. u točki 1. iznos »20.000,00« kuna zamjenjuje se iznosom »2.000,00« kuna, i u točki 2. iznos »1.000,00« kuna zamjenjuje se iznosom »2.000,00« kuna.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 412-03/95-01/02
Urbroj: 5030115-99-1
Zagreb, 24. lipnja 1999.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.