Objava o upisu u Popis ovlaštenih laboratorija i referentnih laboratorija

NN 68/1999 (2.7.1999.), Objava o upisu u Popis ovlaštenih laboratorija i referentnih laboratorija

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA

OBJAVA

O UPISU U POPIS OVLAŠTENIH LABORATORIJA I REFERENTNIH LABORATORIJA

Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva na temelju članka 36. stavka 2., Zakona o stočarstvu (»Narodne novine«, br. 70/97. i 36/98), te članka 14. stavka 4., Pravilnika o uvjetima koje moraju ispunjavati laboratoriji za ispitivanje kakvsoće stočne hrane (»Narodne novine« 120/98) objavljuje Popis laboratorija koji su ovlašteni za ispitivanje kakvoće stočne hrane.

Referentni laboratorij za ispitivanje kakvoće stočne hrane:

1. Euroinspekt-Croatiakontrola d.o.o., Zagreb, Preradovićeva 31a, za obavljanje mikrobioloških analiza.

Ovlašteni laboratorij za ispitivanje kakvoće stočne hrane:

1. Euroinspekt-Croatiakontrola d.o.o., Zagreb, Preradovićeva 31a:

- za obavljanje fizikalno kemijskih ispitivanja,

- za obavljanje mikrobioloških analiza stočne hrane i toksikoloških analiza u dijelu koji se odnosi na mikotoksine i kokcidiostatike u stočnoj hrani.

2. Zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije, Osijek, Franje Krežme 1, za obavljanje fizikalno kemijskih i mikrobioloških ispitivanja.

Klasa: 320-01/99-01/452
Urbroj: 525-02-99-01
Zagreb, 28. lipnja 1999.

Ministar
mr. sc. Ivan Ðurkić, v. r.