Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju Popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima - vremenski i kadrovski normativi

NN 73/1999 (12.7.1999.), Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju Popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima - vremenski i kadrovski normativi

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Na osnovi članka 14. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje ("Narodne novine" br. 1/94), te odredbi Pravilnika o standardima i normativima prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja za 1999. godinu ("Narodne novine" br. 165/98 i 31/99) i Odluke o osnovama za sklapanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama i privatnim zdravstvenim djelatnicima za 1999. godinu ("Narodne novine" br. 165/98, 20/99 i 31/99), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 14. sjednici, održanoj 5. srpnja 1999. godine, donijelo je

ODLUKU

O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O UTVRĐIVANJU POPISA DIJAGNOSTIÈKIH I TERAPIJSKIH POSTUPAKA U ZDRAVSTVENIM DJELATNOSTIMA - VREMENSKI I KADROVSKI NORMATIVI

Članak 1.

U Odluci o utvrđivanju Popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima - vremenski i kadrovski normativi ("Narodne novine" br. 15/92, 29/93, 65/93 i 31/95) - u daljnjem tekstu: Odluka), u Popisu dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima - vremenski i kadrovski normativi koji je sastavni dio Odluke, pod šifrom 34250 brišu se podaci upisani u stupcima pod: "Opis postupaka", "Djelatnici","Vrijeme" i "Ukupni bodovi" i upisuje se:

														Ukup.
Šifra		OPIS POSLOVA						Djelatnici		Vrijeme		bodovi
3450(0)		Snimanje magnetskom rezonancom
34501		MR mozga (SE, TI, PD) 40 slojeva ukupno			1 liječnik spec		40		16,38
									1 ing. med. rad.	30
34502		MR mozga FLAIR tehnikom					1 liječnik spec.	30		11,92
									1 ing med. rad.		20
34503		MR mozga FSE, sag 20 tran 35				1 liječnik spec.	30		13,38
									1 ing. med. rad.	30
34504		MR mozga IRFSE tehnikom					1 liječnik spec.	20		8,92
									1 ing. med. rad.	20
34505		MR mozga GRE tehnikom					1 liječnik spec.	20		7,46
									1 ing. med. rad.	10
34506		MR mozga STIR tehnikom					1 liječnik spec.	30		11,92
									1 ing. med. rad.	20
34507		MR mozga DWI tehnikom					1 liječnik spec.	30		11,92
									1 ing. med. rad.	20
34508		MR mozga PI tehnikom					1 liječnik spec.	40		16,38
									1 ing. med. rad.	30
34509		MR mozga HASTE tehnikom					1 liječnik spec.	20		8,92
									1 ing. med. rad.	20
34510		MR angiografija krvnih žila mozga bez kontrasta		1 liječnik spec.	40		16,38
									1 ing. med. rad.	30
34511		MR angiografija krvnih žila mozga s kontrastom		1 liječnik spec.	60		23,84
									1 ing. med. rad.	40
34512		MRA vratnog dijela aortalnih ogranaka bez kontras.	1 liječnik spec.	40		16,38
									1 ing. med. rad.	30
34513		MRA vratnog dijela aortalnih ogranaka s kontrastom	1 liječnik spec.	60		23,84
									1 ing. med. rad.	40
34514		MRA renalne arterije s kontrastom			1 liječnik spec.	60		23,84
									1 ing. med. rad.	40
34515		MR kolangiopankreatografija				1 liječnik spec.	40		16,38
									1 ing. med. rad.	30
34516		MR vrata SE, T2, PD					1 liječnik spec.	40		16,38
									1 ing. med. rad.	30
34517		Dodatne snimke vrata (STIR ili FLAIR ili FatSat)	1 liječnik spec.	40		16,38
									1 ing. med. rad.	30
34518		MR orbita različitim tehnikama snimanja			1 liječnik spec.	40		16,38
									1 ing. med. rad.	30
34519		MR piramida temporalne kosti različitim tehnikama	1 liječnik spec.	40		16,38
									1 ing. med. rad.	30
34520		MR baze mozga različitim tehnikama			1 liječnik spec.	40		16,38
									1 ing. med. rad.	30
34521		MR vratne kralježnice (SE u T1, T2, PD)			1 liječnik spec.	30		11,92
									1 ing. med. rad.	20
34522		MR vratne kralježnice različitim tehnikama		1 liječnik spec.	40		16,38
									1 ing. med. rad.	30	
34523		MR torakalne kralježnice (SE u T1, T2, PD)		1 liječnik spec.	30		13,38
									1 ing. med. rad.	30
34524		MR torakalne kralježnice različitim tehnikama		1 liječnik spec.	40		16,38
									1 ing. med. rad.	30
34525		MR lumbalne kralježnice (SE u T1, T2, PD)		1 liječnik spec.	20		8,92
									1 ing. med. rad.	20
34526		MR lumbalne kralježnice različitim tehnikama		1 liječnik spec.	40		16,38
									1 ing. med. rad		30
34527		MR lumbalne kralježnice SSFSE i FSE tehnikama		1 liječnik spec.	20		8,92
									1 ing. med. rad.	20
34528		MR koljena (SE u T1, T2, PD)				1 liječnik spec.	30		13,38
									1 ing. med. rad.	30
34529		MR koljena različitim tehnikama				1 liječnik spec.	40		16,38
									1 ing. med. rad.	30
34530		MR koljena (GE u T1, T2, PD)				1 liječnik spec.	20		8,92
									1 ing. med. rad.	20
34531		MR ramena (SE u T1, T2, PD)				1 liječnik spec.	30		13,38
									1 ing. med. rad.	30
34532		MR ramena različitim tehnikama				1 liječnik spec.	30		11,92
									1 ing. med. rad.	20
34533		MR ramena (GE u T1, T2, PD)				1 liječnik spec.	20		8,19
									1 ing. med. rad.	15
34534		MR lakta (SE u T1, T2, PD)				1 liječnik spec.	30		11,92
									1 ing. med. rad.	20
34535		MR lakta različitim tehnikama				1 liječnik spec.	40		16,38
									1 ing. med. rad.	30
34536		MR lakta (GE u T1, T2, PD)				1 liječnik spec.	20		8,19
									1 ing. med. rad.	15
34537		MR ručnog zgloba (SE u T1, T2, PD)			1 liječnik spec.	30		11,92
									1 ing. med. rad.	20
34538		MR ručnog zgloba različitim tehnikama			1 liječnik spec.	40		16,38
									1 ing. med. rad.	30
34539		MR ručnog zgloba (GE u T1, T2, PD)			1 liječnik spec.	20		8,19
									1 ing. med. rad.	15
34540		MR skočnog zgloba (SE u T1, T2, PD)			1 liječnik spec.	30		12,65
									1 ing. med. rad.	25
34541		MR skočnog zgloba različitim tehnikama			1 liječnik spec.	40		16,38
									1 ing. med. rad.	30
34542		MR skočnog zgloba (SE u T1, T2, PD)			1 liječnik spec.	20		8,19
									1 ing. med. rad.	15
34543		MR stopala (SE u T1, T2, PD)				1 liječnik spec.	30		11,92
									1 ing. med. rad.	20
34544		MR stopala različitim tehnikama				1 liječnik spec.	40		16,38
									1 ing. med. rad.	30
34545		MR stopala (GE u T1, T2, PD)				1 liječnik spec.	20		8,19
									1 ing. med. rad.	15
34546		MR pojedinih organa u abdomenu EPI tehnikom		1 liječnik spec.	20		8,19
									1 ing. med. rad.	15
34547		MR jetre HASTE tehnikom snimanja			1 liječnik spec.	30		11,92
									1 ing. med. mad.	20
34548		MR male zdjelice (SE u T1, T2, PD)			1 liječnik spec.	30		11,92
									1 ing. med. rad.	20
34549		MR male zdjelice različitim tehnikama			1 liječnik spec.	30		11,92
									1 ing. med. rad.	20
34550		MR male zdjelice (GE u T1, T2, PD)			1 liječnik spec.	20		8,19
									1 ing. med. rad.	15
34551		MR spektroskopija					1 liječnik spec.	180		94,38
									1 ing. med. rad.	30
									1 ing. fizike		180
34552		Kompjutersko procesiranje MR-slike na radnoj		1 liječnik spec.	90		58,14
		stanici 2T						ing. med. rad.		90
									1 ing. fizike		90

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 025-04/99-01/78
Urbroj: 338-01-04-99-1
Zagreb, 5. srpnja 1999.

Predsjednik Upravnog vijeća
Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
doc. dr. sc. Mate Ljubičić, v. r.